Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 3. 4G.

7 1 Hỡi con, hãy giữ các lời ta,
Và giấu nơi lòng các mạng lịnh ta,
2 Khá tuân thủ các mạng lệnh ta, thì con sẽ được sống;
Và gìn giữ lời khuyên dạy ta như ngươi của mắt con.
3 Hãy cột nó nơi ngón tay con,
Ghi nó trên bia lòng con.

Biết rằng tuổi thiếu niên phải đối diện với những cám dỗ trong vấn đề tình dục, cho nên người cha dành nhiều thời gian và nhiều lời khuyên cho con của mình.

-G1: giữ và giấu nơi lòng các mạng lệnh ta. (Câu 1)

Trước hết vẫn là thái độ đối với lời cha dạy. Giữ các lời có nghĩa là gìn giữ, bảo vệ, không coi thường, không lìa bỏ. Đức Chúa Trời cho con người sống trong vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn, kèm theo là giữ luật lệ của Chúa. Thế nhưng con người không giữ được. Ông Gióp nói: Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của Chúa (Gióp 23:12)

Giấu nơi lòng các mạng lệnh ta. Giấu có nghĩa là lưu giữ. Đây là thái độ trân trọng đối với lời của cha, xem lời cha là quý báu cho cuộc sống. Nơi tốt nhất để lưu giữ lời của cha là tâm trí, tấm lòng. Đúng như Kinh Thánh chép: Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi. (Thi Thiên 119:11)
-G2: giữ (tuân thủ) các mạng lệnh ta, thì con sẽ được sống. (câu 2a) Chúa Giê-xu phán: “Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!” (Lu-ca 11:28) Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. (Gia-cơ 1:22)

Vâng giữ lời sẽ giúp con được sống. Không đơn thuần là sự sống thể xác nhưng là sự sống thuộc linh, linh hồn được sống (Ê-sai 55:3), sống và sống đầy đủ (Giăng 10:10) Nguyên tắc về sự sống thật rõ ràng: Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta, người nào làm theo, thì nhờ nó mà được sống. Ta là Đức Gia-vê. (Lê Vi Ký 18:5)

-G3: gìn giữ lời như con ngươi của mắt. (Câu 2b) Chúng ta thưa với Chúa rằng: Cầu Chúa bảo hộ con như con ngươi của mắt (Thi Thiên 17:8a). Còn Đức Chúa Trời đối với chúng ta ra sao?

Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú,
Tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng.
Ngài bao phủ người, săn sóc người,
Gìn giữ người như con ngươi của mắt mình.

(Phục Truyền 32:10)

Thế nhưng đối với lời Chúa chúng ta có gìn giữ như con ngươi của mắt, có xem là quý trọng, có giá trị sống còn và có hết sức cẩn thận bảo vệ không?

-G4: gìn giữ (cột) lời nơi tay, ghi lên bia lòng. (Câu 3) Từ ngữ “cột” (hoặc “đeo”) và “ghi” được người cha sử dụng nhiều lần. Trong Châm Ngôn 3:3b, 6:21: Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Giờ đây thì cột nó nơi ngón tay con, ghi nó trên bia lòng con. Lời của cha gắn bó, ràng buộc, kiểm soát hành vi và tấm lòng của con. Điều này đòi hỏi thái độ của con, đúng như Kinh Thánh dạy: Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, … (Phục Truyền 11:18)

Comments are closed.