Comments are off for this post

Ngày 22 tháng 2. ĐỨC CHÚA TRỜI GHÉT (4).

6 16 Có sáu điều Đức Gia-vê ghét,

Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc:

19 Kẻ làm chứng gian tà và nói điều dối,

Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.

6. Đức Chúa Trời ghét và gớm ghê kẻ làm chứng gian tà, nói điều dối

Hai lần người cha đề cập đến việc Đức Chúa Trời ghét và gớm ghê sự dối trá. Lần thứ nhất trong câu 17, Ngài ghét “lưỡi dối trá” (câu 17); lần thứ hai trong câu 19, Ngài ghét “nhân chứng gian nói điều dối”.

Làm chứng dối là vi phạm điều răn thứ chín: Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. (Xuất Ai Cập Ký 20:16) Làm chứng dối không phải là việc riêng giữa hai người với nhau, nhưng là việc liên quan đến công lý. Làm chứng gian tà và dối trá là cố tình đẩy người vô tội thành có tội, người không đáng bị phạt thành bị trừng phạt. Còn nhân chứng dối lẽ ra phải bị trừng phạt: Các quan án phải tra xét kỹ càng, nếu thấy người chứng này là chứng dối, đã thưa gian cho anh em mình, thì các ngươi phải làm cho hắn như hắn đã toan làm cho anh em mình; vậy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình (Phục Truyền 19:16-19) thì lại được hưởng lợi từ việc gian ác.

Chúa Giê-xu báo trước cho những người sống vì danh Ngài rằng họ sẽ bị người đời mắng nhiếc, ngược đãi và vu cáo đủ điều độc ác. (Ma-thi-ơ 5:11-12) Các thầy chánh tế và Toà Công Luận của người Do Thái từng tìm một lời làm chứng về Chúa Giê-xu để có thể giết Ngài. (Ma-thi-ơ 26:59-61) Điều đó cho thấy nhân chứng dối là chiến thuật phổ biến của những người chống lại Phúc Âm.

Vì Đức Chúa Trời là chân thật, những người tin Ngài vì danh Ngài mà chịu nhiều nỗi bất công cho nên Ngài ghét và gớm ghê người làm chứng gian.

7. Đức Chúa Trời ghét và gớm ghê kẻ gieo sự tranh cạnh trong anh em

Thi Thiên 133:1 ca ngợi mối liên hệ tốt đẹp:

Anh em chung sống thuận hoà,

Chẳng còn gì tốt đẹp êm đềm hơn!

Tuy nhiên khi kẻ đáng ghét xen vào thì sự hoà thuận có thể biến mất. Người gây chia rẽ, phá tan sự bình an giữa vòng anh em bị xếp chung với kẻ sát nhân, kẻ nói dối và kẻ khai man trước toà án.

Phương pháp của người gây chia rẽ là gieo điều tranh cạnh, là ném đá giấu tay. Khi nhìn thấy những mâu thuẫn và xung đột, đáng lẽ phải làm người hoà giải hoặc đi gieo tình yêu thương, người gây chia rẽ tìm cách làm lây lan sự xung đột, phóng đại nghi ngờ, phá vỡ sự hiệp một.
Chúa Giê-xu cầu nguyện cho sự hiệp một của những người tin Ngài (Giăng 17:20-21). Ông Phao-lô báo cho các tín hữu biết sẽ có muông sói dữ tợn xen vào, những người nói lời hung ác dấy lên trong Hội thánh, đó là những kẻ gieo sự tranh cạnh. (Công Vụ 20:29-30)

Đức Chúa Trời ghét và gớm ghê người phá huỷ mối liên hệ giữa người với người và giữa người với Đức Chúa Trời.

Comments are closed.