Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 2. ĐỂ KHÔNG PHẠM TỘI VỀ TÌNH DỤC (1).

6 20 Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha,
Chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con.
21 Khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn,
Và đeo nó nơi cổ con.
22 Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con;
Lúc con ngủ, nó gìn giữ con;
Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con.
23 Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng,
Và sự quở trách và khuyên dạy là con đường sự sống.

Châm Ngôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần, con cái phải kính trọng và luôn luôn lắng nghe lời khuyên dạy của cha mẹ. Thế mà trong thực tế, con cái thường càu nhàu hoặc bực bội nói: “Biết rồi, khổ lắm nói mãi.”

Nếu trong những năm tháng làm con, hoặc đang làm con mà bạn có cha mẹ kính sợ Chúa, căn cứ vào nguyên tắc của Kinh Thánh để dạy dỗ bạn thì bạn là người có phước vô cùng. Nếu không có cha mẹ phần xác kính sợ Chúa, bạn cũng có thể có cha mẹ về phần thuộc linh. Tuy nhiên điều quan trọng là qua những người đó, lời Chúa có thấm nhuần đời sống của bạn, có giúp bạn không phạm tội, nhất là phạm tội về tình dục hay không?

Căn cứ vào lời Chúa, các bậc cha mẹ thuộc thể cũng như thuộc linh thường thực hiện ba việc đối với con, đó là:

– Dạy dỗ những điều con chưa biết, chưa hiểu, chưa có kinh nghiệm. Đưa ra những nguyên tắc sống, chỉ dẫn cách thực hiện…
– Khuyên răn điều nên làm, điều nên tránh.
– Khiển trách về những sai trật để sửa đổi.

Con cái cần lắng nghe, vâng lời và ăn năn. Nhờ lắng nghe mà có sự hiểu biết, nhờ vâng lời mà tránh được tội lỗi, nhờ ăn năn mà con người được thay đổi, được trưởng thành. Sách Châm Ngôn giới thiệu người cha dạy con rất cẩn thận, nói thật rõ ràng cho con biết để tránh tội lỗi chớ không nói chung chung mập mờ.

Ở thời đại này, hai thế hệ cha mẹ – con cái đều có nan đề. Cha mẹ không quan tâm dạy dỗ con cái, nhất là dạy tránh xa tội lỗi về phương diện tình dục. Còn con cái khi được dạy bảo thì không chịu lắng nghe, không chú ý đến lời cảnh báo của cha mẹ. Thí dụ: Khi cha mẹ cảnh báo việc nam nữ hẹn hò ở những chỗ riêng tư và ít ánh sáng thì rất nguy hiểm, con liền phản pháo rằng thời cha mẹ khác, thời nay khác, ở nơi mờ mờ mới lãng mạn.
Đúng ra, người con nên làm gì?

Comments are closed.