Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 2. TRÁNH CÁCH NÀO? (1).

6 23 Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng,
Và sự quở trách và khuyên dạy là con đường sự sống.
24 Đặng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp,
Và khỏi lưỡi dua nịnh của dâm phụ.
25 Lòng con chớ tham muốn sắc nó,
Đừng để mình mắc phải mí mắt nó.

Lời Chúa sẽ cứu con khỏi tội lỗi tình dục nhưng con phải làm gì?

Người cha đề cập đến hai hạng phụ nữ: (1)Dâm phụ, là người có chồng nhưng trắc nết (người đàn bà ác nghiệp) và (2)gái điếm (kỹ nữ). Hai hạng người này sẽ dẫn dụ con phạm điều răn: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. (Xuất Ai Cập Ký 20:14)

Trước kia (5:8) người cha khuyên con đừng bao giờ bén mảng đến chỗ của dâm phụ. Bây giờ người cha dạy con về:
■Thái độ đối với người dạy dỗ (câu 20-21)
■Thái độ đối với nội dung dạy dỗ (câu 20-23)
■Thái độ đối với người dụ dỗ (câu 24-25)

– Giữ lòng bằng cách giữ đôi tai. Đừng tưởng chỉ có phụ nữ mới thích nghe tán tỉnh, biết bao nhiêu người nam đã gục ngã vì cái lưỡi của dâm phụ. Để không phải nghe lời dụ dỗ, cách tốt nhất là không tiếp xúc với dâm phụ. Không tạo cơ hội cho lời cám dỗ lọt vào tâm trí và tấm lòng qua đôi tai.
– Giữ lòng bằng cách giữ đôi mắt. Con mắt mở cửa cho tấm lòng sa vào tội lỗi. Lòng tham muốn của vua Đa-vít nổi lên khi vua thấy một người nữ đang tắm (II Sa-mu-ên 11:2-5). Ngày xưa vua Đa-vít đi dạo trên sân thượng cung điện và vô tình thấy người đẹp. Ngày nay rất nhiều người lướt trên internet để ngắm nhìn thân thể và nhan sắc các dâm phụ rồi phạm tội. (Ma-thi-ơ 5:27-28) .
– Chúng ta không nhìn thấy nhan sắc của bà Phô-ti-pha, nhưng người phụ nữ lẳng lơ này đã dùng L1 và L2 để quyến rũ thanh niên Giô-sép: liếc mắt đưa tình (“đưa mắt” cùng Giô-sép – Sáng Thế Ký 39:7) và dùng lời nói để dụ dỗ. Thanh niên Giô-sép không sa ngã vì con mắt của dâm phụ nhờ trong lòng chàng có lời của Đức Chúa Trời.

Trong cuộc sống, trong sinh hoạt, trong giao tiếp bạn hãy cẩn thận, bạn có thể sa ngã chỉ vì một câu nói hoặc một cái nhìn của người tội lỗi.

Comments are closed.