Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 4. LỜI KHUYÊN CHO SỨ GIẢ (1)

9 7 Ai trách kẻ nhạo báng mắc phải điều sỉ nhục,
Ai quở kẻ hung ác bị điếm ố.
8 Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con;
Vâng lệnh chủ, các tôi tớ của sự khôn ngoan ra đi. Thông điệp của họ được người đơn sơ tiếp nhận, còn rất nhiều người từ chối. Phản ứng của những người từ chối biến họ thành kẻ chế nhạo và người độc ác.
Kinh Thánh ghi lại sự kiện vua Ê-xê-chia gởi thông điệp cho người Giu-đa và người I-sơ-ra-ên (kể cả người Ép-ra-im và Ma-na-se), triệu tập họ đến đền thờ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt qua. Các sứ giả chạy từ thành này sang thành khác, đi khắp xứ Ép-ra-im, Ma-na-se và Sa-bu-lôn. Dân chúng chế giễu và cười nhạo họ. Tuy nhiên một số người trong các đại tộc A-se, Ma-na-se và Sa-bu-lôn hạ mình xuống và lên Giê-ru-sa-lem. (II Sử Ký 30:10-11)
Chúa Giê-xu kể Ẩn dụ Tiệc cưới cho thấy phản ứng dữ tợn hơn. Khi vua sai đầy tớ đi nhắc khách được mời dự tiệc. Có những người chẳng quan tâm, bỏ đi, người ra ruộng, kẻ lo buôn bán, những người còn lại thì bắt các đầy tớ của vua, ngược đãi rồi giết đi. (Ma-thi-ơ 22:1-7)
Là sứ giả của sự khôn ngoan, của Vua thì phải sẵn sàng đối diện với những kẻ nhạo báng, với những kẻ độc ác. Ngoài việc vâng lời ra đi, kiên nhẫn loan báo, có khi các sứ giả cũng cần để ý đến lời khuyên của sự khôn ngoan:
1. Chớ trách kẻ nhạo báng.
Khi các môn đệ báo cho Chúa Giê-xu biết phái Pha-ri-si nổi giận khi họ nghe lời Chúa dạy, Ngài trả lời: “Hãy để mặc họ!” (Ma-thi-ơ 15:14) Khi Chúa sai phái các môn đệ đi truyền giáo, Ngài dạy cụ thể hơn: “Nếu người ta không tiếp rước hoặc không chịu nghe anh em, hãy phủi bụi chân mình khi anh em rời khỏi nhà hoặc thành phố ấy.” (Ma-thi-ơ 10:14)
Khi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba truyền giảng Phúc Âm cho dân chúng tại thành An-ti-ốt, cư dân Do Thái sanh lòng ghen ghét. Họ phản đối lời ông Phao-lô giảng và nhục mạ ông. Hai ông mạnh dạn trả lời: “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời đạo của Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại.” (Công Vụ 13:45, 46)
Chúa Giê-xu dạy: “Đừng quăng cho chó vật thánh, đừng liệng ngọc trai của anh em cho heo, kẻo chúng giẫm đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé anh em!” (Ma-thi-ơ 7:6) Cho nên, có lúc người khôn ngoan sẽ làm thinh (A-mốt 5:13)

Comments are closed.