Comments are off for this post

Ngày 20 tháng 3. G2: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỰ KHÔN NGOAN (7).

8 21 Đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật,

Và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.

– Ta làm cho

Mục tiêu mà ta (sự khôn ngoan) nhắm đến cho những người yêu mến sự khôn ngoan là làm cho họ hưởng được của cải thật và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.

Chẳng phải con cái thừa hưởng gia sản của cha sao? Vì chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ kế tự với Đấng Cứu Thế. (Rô-ma 8:17). Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định cơ nghiệp của chúng ta là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em. (I Phi-e-rơ 1:5)

Như vậy chắc chắn chúng ta được thừa hưởng tất cả mọi điều của Cha thiên thượng vì chúng ta là con và vì tình yêu thương của Chúa. Thế thì, vì sao sự khôn ngoan lại tuyên bố: Ta cho người yêu ta hưởng giàu sang, và kho báu luôn đầy dẫy?

Nếu sự khôn ngoan đánh giá cao những ai yêu mến sự khôn ngoan thì Đức Chúa Trời cũng đánh giá cao tình yêu thương của chúng ta đối với Ngài. Đức Chúa Trời không nói về tình yêu thương Ngài dành cho chúng ta, nhưng nói về tình yêu thương, lòng kính yêu của chúng ta đối với Ngài. Ngài yêu thương chúng ta không bằng lời nói suông nên Ngài không muốn chúng ta kính yêu Ngài bằng đầu môi chót lưỡi.

Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết chúng ta trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời (II Phi-e-rơ 1:4b). Còn sứ đồ Phao-lô cho biết khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Cứu Thế, là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 3:18-19)

Thật ra chính nhờ Đấng khôn ngoan mà chúng ta được xác nhận là người kính mến Ngài. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho kẻ kính mến Ngài. (Gia-cơ 1:12) Kho báu và của cải đích thực luôn đầy đẫy

Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe,
Và lòng người chưa nghĩ đến,
Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy
cho những người yêu mến Ngài.
(I Cô-rinh-tô 2:9)

Ngay trong hiện tại kho báu của người yêu mến sự khôn ngoan cũng đầy dẫy của cải thật, vì như Chúa Giê-xu phán:Người lành từ kho lành phát ra điều lành (Ma-thi-ơ 12:35), vì ở đó sẽ có hạt giống bình an, cây nho sẽ sanh trái, và đất sẽ sanh hoa lợi (Xa-cha-ri 8:12)

Comments are closed.