Comments are off for this post

Ngày 21 tháng 3. G3: GIÁ TRỊ ĐỜI ĐỜI CỦA SỰ KHÔN NGOAN (1).

– NGÀI ĐÃ CÓ TA –

8 22 Trong buổi Đức Gia-vê khởi cuộc tạo hoá,

Về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật

thì Ngài đã có ta.

Sự khôn ngoan đã lên tiếng, đã tuyên bố về những giá trị và sự cần thiết của mình, giờ đây sự khôn ngoan đưa chúng ta quay về quá khứ để biết nguồn gốc của Ngài.

Trước khi… Ngài đã có ta

Những cụm từ trong buổi khởi cuộc tạo hoá, về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên, khiến chúng ta liên tưởng đến từ ngữ ban đầu trong Sáng Thế Ký (Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất), và trong Phúc Âm Giăng (Ban đầu có Ngôi Lời).

Ban đầu là an-pha, là đầu tiên, thời điểm chưa có bất cứ một điều gì hiện hữu. Kể cả không gian và thời gian. Chẳng có một hình ảnh nào diễn đạt được thuở ban đầu của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chỉ mô tả lại “thế giới của chúng ta” ở thuở ban đầu: Đất chỉ là một khối hỗn độn, không có hình dạng rõ rệt. Bóng tối che mặt vực thẳm (Sáng Thế Ký 1:2) Đó là thế giới không không, chưa có hình thù, trống trải của chúng ta trước khi được dựng nên chứ không phải là thế giới của Đức Chúa Trời.

Từ ban đầu trong cõi vô tận, trước khi Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất Ngài đã có ta (sự khôn ngoan). Ở đây không có sự tách rời và tách biệt giữa ta với Ngài, không có thứ tự trước sau giữa Ngài với ta. Không phải Đức Chúa Trời có trước, ta (sự khôn ngoan) có sau. Có Ngài là có ta. Đây là sự đời đời và sự hiệp một giữa sự khôn ngoan với Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu chính là sự khôn ngoan: Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta… Ngài sẽ được xưng là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng,… (Ê-sai 9:5) Chúa Giê-xu là Ngôi Lời có từ ban đầu. Ban đầu có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ngài ở cùng Đức Chúa Trời ngay từ ban đầu. (Giăng 1:1, 2) Chính vì thế khi đến trần gian, Chúa Giê-xu đã tuyên bố: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30). Thế nhưng chính những người từng học Châm Ngôn lại ném đá Ngài.

Thật tuyệt vời khi nhận biết rằng tìm kiếm sự khôn ngoan chính là tìm kiếm Chúa Giê-xu, là Đấng hiện hữu từ ban đầu. Thật đáng kinh ngạc khi Đấng hiện hữu từ ban đầu đã đến trần gian: Ngôi Lời là ánh sáng thật, đã đến thế gian để chiếu sáng mọi người, và kêu gọi chúng ta hãy tiếp nhận Ngài để trở thành con của Đức Chúa Trời. (Giăng 1:9, 12)

Comments are closed.