Comments are off for this post

Ngày 24 tháng 3. G3: GIÁ TRỊ ĐỜI ĐỜI CỦA SỰ KHÔN NGOAN (4).

– TA LÀM THỢ CẢ –

8 27 Khi Đức Chúa Trời lập các tầng trời,
Và đặt các vòm trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó.

28 Khi Ngài làm cho kiên cố các tầng mây trên cao,
Khiến các nguồn vực sâu vững chắc,
29 Định bờ cõi cho biển,
– Để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, –
Và khi Ngài lập nên trái đất.
30 Thì ta ở bên Ngài làm thợ cái,

Khi các tầng trời được căng trên đất và biển, có sự khôn ngoan ở đó. (Câu 27) Khi Đức Chúa Trời dựng vòm trên mặt nước, có sự khôn ngoan ở đó. (Câu 27b) Khi các đám mây hình thành và tụ ở nơi cao, các nguồn vực tuôn trào từ vực thẳm, sự khôn ngoan có ở đó. (Câu 28) Khi ấn định ranh giới cho đại dương để nước khỏi tràn bờ, sự khôn ngoan có ở đó. (Câu 29) Khi đặt nền cho địa cầu, sự khôn ngoan có ở đó. (Câu 30a)

Sự khôn ngoan tuyên bố: “Có ta ở đó”, không phải đơn thuần chỉ hiện diện, hoặc chỉ ở bên Đức Chúa Trời trong buổi sáng thế để chứng kiến hoặc quan sát một cách thụ động mà sự khôn ngoan còn “làm thợ cả” (làm thợ cái), tức là tham gia sáng tạo. Kinh Thánh sử dụng nhóm từ “làm thợ cả” độc nhất một lần để mô tả sự khôn ngoan dự phần trong công cuộc sáng tạo.

Nói cách khác sự khôn ngoan đồng công với Đức Chúa Trời trong việc sáng tạo trời đất.

Dù ông Bết-sa-lê-ên đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ (Xuất 31:3), dù là người thợ cả, thợ chính (theo ngôn ngữ của con người), dù có nhiều thợ phụ, nhưng ông Bết-sa-lê-ên không thể “làm thợ cả” trong ý nghĩa sáng tạo, tức là từ không đến có. Chỉ sự khôn ngoan, hiện hữu từ ban đầu, mới “làm thợ cả” đích thực và duy nhất trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời.

Lời Chúa dạy con người rằng: Muôn loài vạn vật đều được Ngài sáng tạo, chẳng có vật chi sinh thành mà không bởi Ngài. (Giăng 1:3) Chúa Giê-xu không phải là con người đơn thuần ra đời cách nay hơn 2010 năm. Ngài có trước dòng lịch sử của nhân loại và Ngài là Đấng sáng tạo muôn vật.

Comments are closed.