Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 3. GIÁ TRỊ CỦA SỰ KHÔN NGOAN ĐỐI VỚI ĐỜI NGƯỜI (2).

8 34 Người nào nghe lời ta,

Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta,
Và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta,
lấy làm có phước thay.
35 Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống,
Và sẽ được ơn trước mặt Đức Gia-vê.
36 Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình;
Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết.

-Mở đầu, sự khôn ngoan đến với con người, đường đường chính chính bày tỏ sự khôn ngoan cho con người. Giờ đây, sự khôn ngoan khuyên con người hãy công khai đến với sự khôn ngoan.

Trong khi nhắc nhở chúng ta tránh xa dâm phụ, đừng bén mảng đến gần nhà của dâm phụ:
Hãy dời đường con cách xa khỏi nó,
Đừng lại gần cửa nhà nó.
(Châm Ngôn 5:8)

sự khôn ngoan khuyên chúng ta hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa, chờ đợi bên các trụ cửa (ở lối ra vào) nhà của sự khôn ngoan.

Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa, chờ đợi bên các trụ cửa, ngụ ý thói quen tìm đến sự khôn ngoan. Chẳng phải thỉnh thoảng một lần, nhưng mỗi một ngày, từng ngày.

Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa, chờ đợi bên các trụ cửa, ngụ ý xem sự khôn ngoan là quan trọng và cần thiết. Trước hết phải tìm kiếm sự khôn ngoan, mong được khuyên bảo, dạy dỗ và hướng dẫn.

Chỉ vì tỉnh thức và chầu chực ở những nơi không có sự khôn ngoan mà chúng ta gặp tai hoạ thay vì phước hạnh.

-Thay thế chữ “ta” bằng Chúa Giê-xu trong câu 35-36:

Vì hễ ai tìm được Chúa Giê-xu, thì gặp sự sống,
Và sẽ được ơn trước mặt Gia-vê.
Nhưng ai phạm đến Chúa Giê-xu, làm hại cho linh hồn mình
Còn kẻ nào ghét Chúa Giê-xu, ắt ưa thích sự chết.

Chúa Giê-xu chính là sự khôn ngoan. Người tìm được Chúa Giê-xu thì nhận được sự sống đời đời và hưởng ơn trọn vẹn của Ngài. Còn từ chối Ngài, tự gây hại cho mình. Chúa Giê-xu phán: “Ai tin Đức Chúa Con thì được sống vĩnh cửu, còn ai không vâng phục Đức Chúa Con thì không thật sự sống, nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn hình phạt người ấy.” (Giăng 3.36)

Comments are closed.