Comments are off for this post

Ngày 28 tháng 3. LỜI MỜI CỦA CÔ KHÔN NGOAN (1).

9 1 Sự khôn ngoan đã xây dựng nhà mình;
Tạc thành bảy cây trụ của người;
2 Giết các con thú mình, pha rượu nho mình,
Và dọn bàn tiệc mình rồi,

Trong chương 9, sự khôn ngoan không đóng vai nữ tiên tri đi khắp nơi mời gọi nhưng đóng vai chủ nhà mời gọi con người đến dự đại tiệc. Trước khi mời dự tiệc, chủ nhà chuẩn bị nhà và chuẩn bị bàn tiệc.

Chuẩn bị nhà. Nếu sự điên đại chuẩn bị ngôi nhà để mời loài người thì sự khôn ngoan cũng đã xây dựng một ngôi nhà để mời loài người đến.

Nhà do sự khôn ngoan xây dựng là ngôi nhà rất lớn vì có bảy cây trụ được chạm trổ. Chắc chắn bảy cây trụ này không phải là bảy điều Chúa gớm ghê (Châm Ngôn 6:16b). Có người giải nghĩa rằng đó là bảy ngày trong công cuộc sáng tạo trời đất, hoặc đó là bảy Hội Thánh trong Khải Huyền. Nhưng có lẽ bảy cây trụ là bảy phương diện chính của sự khôn ngoan theo thư Gia-cơ 3:17: Sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là (1)thanh sạch, sau lại (2)hoà thuận, (3)tiết độ, (4)nhu mì, (5)đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, (6)không có sự hai lòng, (7)không giả hình. Bảy cột trụ của ngôi nhà do sự khôn ngoan xây dựng biểu tượng cho sự trọn vẹn và hoàn hảo.

Chuẩn bị bàn tiệc. Cách chuẩn bị của sự khôn ngoan hoàn toàn khác với dâm phụ. Người nữ khôn ngoan chuẩn bị bàn tiệc, còn dâm phụ chuẩn bị giường: Tôi có trải trên giường tôi những mền… (Châm Ngôn 7:16) Riêng bàn tiệc với của lễ thù ân mà dâm phụ khoe chỉ là chuyện dối trá.

Để chuẩn bị thức ăn, sự khôn ngoan giết các con thú mình, ngụ ý về sự hy sinh. Con thú là một của lễ hy sinh. Kinh Thánh cho biết Đấng Cứu Thế là con sinh lễ Vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi. (I Cô-rinh-tô 5:7)

Để chuẩn bị thức uống, sự khôn ngoan pha rượu nho mình. Rượu nho của sự khôn ngoan ngụ ý sự hấp dẫn, sự phong phú của sự khôn ngoan chứ không có ý khuyến khích pha chế hoặc nghĩa uống rượu, vì Kinh Thánh chép:“Khốn thay cho kẻ mạnh uống rượu, có sức lực đặng pha các thức uống hay say.” (Ê-sai 5:22)

Nói cách khác, thức ăn và thức uống của sự khôn ngoan rất tuyệt vời, do chính sự khôn ngoan cung cấp. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế. (Phi-líp 4:19)

Comments are closed.