Comments are off for this post

Ngày 29 tháng 3. LỜI MỜI CỦA SỰ KHÔN NGOAN (2).

8 3 Người đã sai các tớ gái mình đi;
Ở trên các nơi cao của thành người la rằng:
4 Ai ngu dốt, hãy rút vào đấy;
Với kẻ thiếu trí hiểu, sự khôn ngoan nói rằng:

Sự khôn ngoan sai các tớ gái đi mời khách đến dự tiệc khiến chúng ta nhớ đến ẩn dụ về đại tiệc Chúa Giê-xu kể: “Một người kia mở tiệc lớn và mời nhiều khách. Đến giờ nhập tiệc, ông sai đầy tớ đi nhắc khách: ‘Kính mời quý khách đến, mâm đã dọn xong rồi!’ Nhưng tất cả đều đồng loạt xin kiếu… Đầy tớ về trình lại sự việc cho chủ. Chủ nhà tức giận, nói với đầy tớ: ‘Anh hãy đi nhanh ra các lộ chính, các ngõ hẻm trong thành phố, mời những người nghèo khổ, khuyết tật, đui mù và què quặt về đây!’… (Lu-ca 14:15-24)
Các đầy tớ, các thị nữ là những người được sai đi. Họ không có quyền gì, cũng không có tài cán gì, họ chỉ là những người làm theo lệnh của Chủ. Công việc của đầy tớ và thị nữ là (1)nhắc nhở khách đã được mời và (2)mời thêm những người khác.

Việc nhắc nhở khách cho chúng ta biết sự khôn ngoan từng gặp gỡ và mời gọi nhiều người và họ hứa sẽ đến dự tiệc. Giờ đây các tôi tớ được Chủ sai đến nhắc nhở. Ngoài ra các tôi tớ, đại diện cho Chủ còn mời thêm những người khác. Người biết sự khôn ngoan từ trước với người mới biết sự khôn ngoan đều có cơ hội như nhau, thậm chí người biết sự khôn ngoan trước có thể đánh mất cơ hội dự đại tiệc nếu từ chối.

Những đối tượng được sự khôn ngoan mời đến dự tiệc không phải là người thông minh để dễ nói chuyện, dễ hiểu nhau; không phải là người nổi tiếng, để hâm mộ, khen ngợi lẫn nhau; cũng không phải là người giàu có, để phô trương sự sang trọng của nhau. Khách mời của sự khôn ngoan là những người chưa biết phân biệt đúng sai, những người khờ khạo, thiếu hiểu biết, chưa chín chắn, người dễ bị ảnh hưởng và có khuynh hướng đi lạc. Đó là (1)người đơn sơ (người ngu dốt) và (2)kẻ thiếu trí hiểu, những người cần được hướng dẫn và giúp đỡ.

Sự khôn ngoan là tấm gương sáng cho chúng ta trong việc quan tâm đến những người xung quanh. Chúa Giê-xu dạy:“Khi anh đãi cơm trưa hoặc cơm tối, đừng mời bạn bè, cũng đừng mời anh em, bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻ họ sẽ mời anh em lại đáp lễ! Nhưng khi anh đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, khuyết tật, què quặt và đui mù! Như thế anh sẽ được hưởng phúc, vì họ không thể trả ơn cho anh, và anh sẽ được thưởng trong ngày những người công chính sống lại.” (Lu-ca 14:12-14)

Comments are closed.