Comments are off for this post

Ngày 31 tháng 3. LỜI MỜI CỦA SỰ KHÔN NGOAN (4).

9 6 Khá bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống;

Hãy đi theo con đường thông sáng.

Vì sao nhiều người từ chối không đến ngôi nhà của sự khôn ngoan để dự yến tiệc? Sự khôn ngoan cho biết họ sống trong sự ngây dại, đang đi trên đường lối dại khờ.

Có những người từng gặp sự khôn ngoan, từng nhận lời mời và từng hứa sẽ đến dự tiệc. Dầu vậy, khi được nhắc nhở: “Kính mời quý khách đến, mâm đã dọn xong rồi!” Tất cả đều đồng loạt xin kiếu. Người thứ nhất nói: “Tôi có mua một sở ruộng, cần phải đi thăm. Xin cho tôi kiếu!” Người khác nói: “Tôi mới tậu bò, năm cặp lận, nên phải đi xem thử. Xin cho tôi kiếu!” Người khác nữa nói: “Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được.” (Lu-ca 14:17-20)

Những người từ chối thuộc ba diện. Họ quan tâm đến điều họ đang có hơn là quan tâm đến bữa tiệc. Người thì quan tâm đến đất đai của mình, người thì quan tâm đến đàn bò của mình, người thì quan tâm đến gia đình của mình. Họ xem những gì họ đang có (đất đai, phương tiện sản xuất, tình yêu) quan trọng hơn bữa tiệc. Thật sai lầm và dại dột khi nghĩ rằng đi dự tiệc có thể khiến cho họ bị thiệt hại về đất đai, đàn bò và tình cảm gia đình. Vì theo lời họ nói, đất đã mua, bò đã tậu, vợ mới cưới. Những điều con người sở hữu có thể khiến con người trở nên khờ khạo đến nỗi đánh mất cơ hội tiếp nhận sự khôn ngoan.

Một viên chức hỏi Chúa: “Tôi phải làm gì để được sống vĩnh cửu?” Nhưng sau đó người ấy rất buồn và bỏ đi vì người ấy rất giàu. (Lu-ca 19:16-23) Giàu có về của cải vật chất, kèm theo giàu có về tôn giáo, giàu có về công đức, giàu có về địa vị đời này làm cho nhiều người từ chối và đánh mất bữa tiệc của sự khôn ngoan. Thà chẳng có gì như những người nghèo khổ, khuyết tật, đui mù, què quặt (Lu-ca 14:21) để đến với bữa tiệc, còn hơn là làm người giàu có.

Chẳng phải người giàu có mới xin kiếu đi dự tiệc của sự khôn ngoan, vì thật ra những lý do từ chối đi dự tiệc chẳng hợp lý chút nào. Suy cho cùng thì thoái thác chỉ là vỏ bọc cho sự dối trá.

Người muốn đến ngôi nhà của sự khôn ngoan để dự tiệc phải: B1: Bỏ con đường dại khờ và B2: Bước đi trên con đường thông sáng. Tức là từ bỏ con đường của kẻ gian ác (Châm Ngôn 4:14), bỏ con đường đi đến nhà dâm phụ (Châm Ngôn 7:25). Bước vào con đường mới là con đường sống, hoàn toàn khác với con đường cũ là con đường dẫn đến sự chết. Đây là điều các sứ đồ kêu gọi khi rao truyền Tin Lành: Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xoá đi. (Công Vụ 3:19)

Nhiều người muốn có sự khôn ngoan nhưng không chịu bỏ đường lối dại khờ, không chịu đi theo con đường thông sáng.

Comments are closed.