Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 3. CHUYỆN CỦA GÃ THIẾU SUY XÉT (2).

7 10 Kìa người đàn bà ấy đi ra rước hắn,
Trang điểm như con bợm, lòng đầy mưu kế.
11 Nàng vốn nói om sòm, không thìn nết,
Hai chân nàng chẳng ở trong nhà,
12 Khi ở ngoài đường, lúc nơi phố chợ,
Rình rập tại các hẻm góc.

Khi người nam không thích ở trong nhà của mình, không tránh nơi ở của dâm phụ và không thích ánh sáng, anh ta sẽ ra khỏi nhà và đi đến gần nhà của dâm phụ lúc trời tối. Dâm phụ cũng mau mắn ra rước anh ta vào.

Dâm phụ là ai?

– Nàng không phải là một kỹ nữ nhưng lại ăn mặc, trang điểm đẹp và lố lăng như một kỹ nữ để thu hút người khác. Con người gian dâm của hoàng hậu Giê-sa-bên bộc lộ qua hình ảnh “giồi phấn, trang điểm đầu, và đứng trông nơi cửa sổ” (II Vua 9:30). Nàng Ta-ma ăn mặc như một kỹ nữ để đánh lừa ông Giu-đa (Sáng Thế Ký 38:14-15). Kinh Thánh khuyên giới nữ Cơ Đốc ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những gióc tóc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người tin kính Chúa. (I Ti-mô-thê 2:9-10) Tiếc thay nhiều phụ nữ Cơ Đốc ngày nay ăn mặc và trang điểm chẳng khác chi phụ nữ lạ. Vẻ đẹp của phụ nữ lạ nhằm che giấu mưu mô xảo quyệt bên trong. Nàng “đẹp” bên ngoài nhưng “độc” bên trong.

– Nàng nổi loạn trong cách nói năng: om sòm (ồn ào) và nổi loạn trong tánh nết: không thìn nết. Hoàn toàn khác với người đàn bà trẻ tuổi yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà… (Tít 2:4)

– Nàng không thích ở nhà, hai chân nàng chẳng ở trong nhà. Kinh Thánh có đề cập đến lối sống này để cảnh cáo những phụ nữ Cơ Đốc quen thói ở không, đi hết nhà này sang nhà khác, lại còn ngồi lê đôi mách, xen vào việc người khác, nói những lời không đáng nói. (I Ti-mô-thê 5:13) Hoàn toàn khác với phụ nữ tài đức. Khi Đức Chúa Trời hỏi ông Áp-ra-ham: “Sa-ra, vợ ngươi ở đâu?” Ông thưa với Chúa: “Dạ ở trong trại.” (Sáng Thế Ký 18:9)

– Địa bàn hoạt động của nàng là ngoài đường, nơi phố chợ, các góc đường. Phương thức làm việc của nàng là rình rập và đợi chờ con mồi. Giờ đây con mồi dẫn xác đến trước cửa nhà nàng.

Comments are closed.