Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 5. BỊ HAY ĐƯỢC?

Ngày 1 tháng 5. BỊ HAY ĐƯỢC?

10 24 Điều gì kẻ hung ác sợ sệt, ắt sẽ xảy đến cho nó;
Nhưng kẻ công bình sẽ như ý mình được ước ao.

24 Kẻ ác sợ của nào bị trao của ấy,
Người lành nhận lấy điều mình ước ao.
(Bản Hiện Đại)

Mặc dù qua hành vi, kẻ hung ác xem tội lỗi như một trò chơi nhưng trong thâm tâm kẻ hung ác sợ sệt. Từ ngữ mô tả gương mặt sợ hãi phát xuất từ lương tâm bất an. Điều kẻ ác sợ là sự phán xét và sự trừng phạt. Đúng như Kinh Thánh chép: Những kẻ ác giống như biển đang động, không yên lặng được, thì nước nó chảy ra bùn lầy. Đức Chúa Trời đã phán: Những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an. (Ê-sai 57:20-21)

Đức Chúa Trời cũng phán: Vì những kẻ ấy đã chọn đường mình, lòng ưa thích những việc gớm ghiếc, thì ta cũng kén chọn những sự phỉnh dỗ, lấy những điều họ sợ mà giáng cho. (Ê-sai 66:3b-4a)

A-háp, vua I-sơ-ra-ên, là vị vua làm điều ác trước mặt Đức Gia-vê hơn hết thảy các bậc tiền bối. Nghe vị tiên tri cảnh báo vua sẽ chết trong chiến trận, vua A-háp sợ cho nên ăn mặc giả dạng mà ra trận. Thế nhưng cuối cùng vua cũng bi thương và chết vì một mũi tên tình cờ. (I Vua 22:29-37)
Vì phạm thượng với Đức Chúa Trời mà vua Bên-xát-sa bị giết ngay trong đêm vua nhìn thấy những ngón tay của bàn tay người hiện ra, viết một dòng chữ trên tường khiến vua sợ hãi. (Đa-ni-ên 5:5-6, 30)

Còn đối với người công chính
Vì Gia-vê Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên;
Đức Gia-vê sẽ ban ân điển và vinh hiển,
Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng
(Thi Thiên 84:11)

Ước ao của người công chính là gì? Chẳng phải là lòng vui mừng sao? Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó. (Thi Thiên 4:7) Chẳng phải là giấc ngủ và sự bình an sao? Hỡi Đức Gia-vê, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở an ổn. (Thi Thiên 4:8) Chẳng phải là sự thoả lòng sao? Của người công bình tuy ít, còn hơn sự dư dật của nhiều người ác. (Thi Thiên 37:16)

Câu chuyện của bà An-ne (I Sa-mu-ên 1) là hình ảnh của người công chính nhận được điều mình ước ao. Bà cầu nguyện xin Chúa nhớ đến bà và ban cho bà một con trai. Chúa đã làm thành lời cầu xin của bà. Tên riêng Sa-mu-ên có nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm.

Cụ Si-mê-ôn là người công chính, mong chờ ngày I-sơ-ra-ên được giải cứu và Thánh Linh ngự trên cụ. Ước ao của cụ được thành khi bồng ẵm Em Bé Giê-xu trong tay mình và chúc tụng Đức Chúa Trời. (Lu-ca 2:29,30)

Comments are closed.