Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 4. SIÊNG NĂNG – BIẾNG NHÁC

10 4 Kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn;

Còn tay kẻ siêng năng làm cho được giàu có.
Việc tin Chúa có làm cho bạn trở nên biếng nhác không? Được làm con của Chúa có làm cho bạn ỷ lại vào Ngài không? Tin những lời hứa của Chúa có làm cho bạn trở thành kẻ “ngồi mát ăn bát vàng” không?
Người khôn ngoan cần có mối tương quan với Chúa, với gia đình, với con người và với công việc. Chúa không kêu gọi tất cả người tin Ngài phấn đấu cho cuộc sống giàu sang, nhưng Ngài muốn chúng ta có cuộc sống siêng năng, làm việc có năng suất.
Kẻ không làm việc, tay biếng nhác là kẻ (1)lãng phí cuộc đời của mình, lãng phí những cơ hội Chúa ban cho, (2)bị sắp chung với kẻ dại dột, tức là người không kính sợ Chúa, (3)thường từ chối không chịu làm việc, luôn trì hoãn công việc.
Nhiều người chấp nhận cuộc sống nghèo nàn cả về thuộc thể lẫn thuộc linh vì… làm biếng. Chấp nhận không thăng tiến vì làm việc cẩu thả. Trong lãnh vực thuộc linh, đó là những người bị Chúa rủa sả: Đáng rủa sả thay là kẻ làm việc Đức Gia-vê cách dối trá! (Giê-rê-mi 48:10a)
Khi toàn tâm toàn ý, hết lòng làm việc ở mức độ tốt nhất thì sự phong phú sẽ xuất hiện. Vì sao sinh hoạt Cơ Đốc nhân lẫn sinh hoạt của cộng đồng Cơ Đốc không phong phú? Vì sao có Kinh Thánh nhưng nhiều người vẫn nghèo nàn về lời Chúa? Phải chăng vì còn biếng nhác, cẩu thả chưa hết lòng hết sức.
Kinh Thánh khuyên: Phải thận trọng trong mọi việc, đừng sống như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy nắm mọi cơ hội để làm việc lành, vì thời kỳ khó khăn. (Ê-phê-sô 5:14-15)
Để biết mình là tay biếng nhác hay siêng năng, hãy tự hỏi:
■Tôi có bắt đầu tiến hành công việc hay không bao giờ bắt đầu?
■Tôi luôn luôn hoàn thành công việc mà tôi tiến hành hay thường bỏ dở?
■Tôi tận dụng mọi cơ hội hay bỏ qua cơ hội?
■Tôi thực hiện ước mơ hay chỉ ôm ấp ước mơ?
Chúa Giê-xu phán: “Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được.” (Giăng 9:4)
Sa-tan luôn luôn bận rộn, còn chúng ta sao không siêng năng?

Comments are closed.