Comments are off for this post

Ngày 16 tháng 4. NÊN NGAY HAY NÊN CONG?

10 9 Người nào theo sự ngay thẳng đi vững chắc;
Còn kẻ làm cong vạy đường lối mình bị chúng biết.
Hai con người, hai nếp sống trái ngược:
■Người theo sự ngay thẳng (liêm chính)
■Người làm cong vạy đường lối mình (gian tà, quanh co)

Hai hệ quả cũng được báo trước:
■Đi vững chắc (vững vàng tiến bước, an toàn)
■Bị chúng biết (bị phát giác, bại lộ)
Lương tâm người ngay thẳng được yên ổn. Người ngay thẳng sống bình an với xã hội, còn người gian tà luôn luôn nơm nớp lo sợ việc không ngay thật của mình bị phát hiện. Đức Chúa Trời ban phước cho người sống ngay thẳng và bảo vệ họ sống an toàn. Ai trong chúng ta chịu nổi ngọn lửa thiêu đốt? Ai trong chúng ta tồn tại giữa Đám Lửa cháy đời đời? Đó là người sống công chính, nói ngay thật, khinh món lợi bóc lột, bịt tai không nghe chuyện đổ máu, nhắm mắt không nhìn việc ác. Người ấy sẽ sống trên nơi cao, được bảo vệ trong bộng đá kiên cố, có nguồn lương thực không bao giờ khô cạn. (Ê-sai 33:14b-16)
Đức Chúa Trời nhắc nhở vua Sa-lô-môn rằng vua cha là Đa-vít được phước vì đi trước mặt Chúa với lòng chân thành, ngay thẳng, tuân thủ tất cả những điều Chúa truyền bảo (I Vua 9:4-5).
Người có đức tin nơi Chúa, người sống ngay thẳng vẫn có thể sai trật trong giây phút sợ hãi, yếu đuối. Ông Áp-ra-ham không dám giới thiệu bà Sa-ra là vợ của mình vì nghĩ rằng nơi ông đến chẳng có người nào kính sợ Chúa. Vì sợ bị sát hại nên ông nói: “Nàng là em gái tôi.” (Sáng 20:11). Ông không ngờ vua A-bi-mê-léc là người có lòng ngay thẳng, có tay thánh khiết. (Sáng 20:6) Nhờ Đức Chúa Trời cảnh báo mà vua A-bi-mê-léc không phạm tội.
Đôi khi chúng ta tự hỏi vì sao kẻ đi đường quanh co lại an toàn và không bị phát hiện? Kinh Thánh cho biết:
Sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu,
Và sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc mà thôi.
(Gióp 20:5)
Đúng như Chúa Giê-xu phán: “Chẳng có điều gì che đậy mà người ta không phát hiện, chẳng có điều gì giấu giếm mà người ta không biết.” (Lu-ca 12:2)

Comments are closed.