Comments are off for this post

Ngày 18 tháng 4. MIỆNG CÔNG CHÍNH, MỒM ÁC NHÂN

10 11 Miệng của người công bình là một nguồn sự sống;
Nhưng miệng kẻ hung ác giấu sự cường bạo.
1. Miệng người công chính
Chúa Giê-xu phán: “Nhưng ai uống nước ta cho sẽ không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ biến thành một mạch suối trong người, có nước trường sinh tuôn ra sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 4:14)
Đời sống người tin Chúa như một mạch suối luôn luôn có nước từ nguồn sự sống ở nơi Chúa (Thi Thiên 36:9b), thế nhưng có nhiều đời sống như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái. (Giu-đe 12). Phải chăng vì chưa thật sự tiếp nhận nguồn sự sống? Hoặc là chưa biết sử dụng môi miệng của mình?
Ông Gia-cơ bàn về cái lưỡi như sau: Chúng ta dùng lưỡi ca tụng Chúa là Cha chúng ta, lại dùng nó để chửi rủa người đồng loại đã được tạo nên giống như Đức Chúa Trời! Thưa anh em, từ một miệng mà phát ra lời ca tụng lẫn lời nguyền rủa như thế, thật trái lẽ. Một ngọn suối có thể vừa chảy nước ngọt vừa tuôn nước đắng không? (Gia-cơ 3:9-11)
Châm ngôn cho biết miệng của người công chính (người khôn ngoan, người kính sợ Chúa) là nguồn sự sống. Người công chính dùng môi miệng của mình để đem đến sự tươi mát, vui mừng, an hoà cho những người xung quanh.
2. Mồm ác nhân
Ác nhân là kẻ giả hình
Bề ngoài thơn thớt nói cười,
Mà trong nham hiểm giết người không dao.
Thiếu gì người nhận mình là người Cơ Đốc, nhưng chỉ là người Cơ Đốc tiểu nhân. Họ che giấu sự cường bạo bằng môi miệng đạo đức. Ý định thật sự của kẻ ác được che giấu dưới lớp vỏ bọc rất tốt đẹp.
Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt che giấu sự phản bội của mình bằng lời nói kính trọng và cái hôn yêu thương. Kinh Thánh chép: Ông Giu-đa đến gần Chúa và chào: “Thưa Ra-bi!” rồi hôn Ngài. (Mác 14:45)
Là một danh tướng của vua Đa-vít, nhưng ông Giô-áp cũng vẫn là một kẻ tiểu nhân. Ông bắt đầu bằng lời hỏi thăm và kết thúc bằng một nhát gươm. Giô-áp nói với A-ma-sa rằng: “Hỡi anh, anh mạnh chăng? Rồi người lấy bàn tay hữu nắm râu A-ma-sa đặng hôn người. A-ma-sa không coi chừng cây gươm ở nơi tay kia của Giô-áp. Giô-áp đâm một mũi trong bụng, ruột A-ma-sa đổ ra xuống đất, người chết, không phải đâm lại lần thứ nhì. (II Sa-mu-ên 20:9-10)

Comments are closed.