Comments are off for this post

Ngày 19 tháng 4. NÊN YÊU THƯƠNG HAY GANH GHÉT?

10 12 Sự ghen ghét xui điều cãi lộn;

Song lòng thương yêu lấp hết các tội phạm.

1. Ganh ghét và yêu thương đối lập nhau.
Ganh ghét khuấy động nơi bình an, còn tình yêu thương làm hoà dịu nơi ầm ĩ. Ganh ghét làm mất lòng yêu thương và là nguyên nhân của việc cãi lộn. Một khi đã ganh ghét thì khó làm theo lời khuyên sau đây: Chớ có lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho vài kẻ nghe đến. (Ê-phê-sô 4:29)

Ông Phao-lô cho biết ghen ghét và tranh cạnh là tánh xác thịt và ăn ở như người thế gian. (I Cô-rinh-tô 3:3) Ông cũng cảnh báo tín hữu Hội thánh tại Cô-rinh-tô như sau: Tôi e rằng trong anh em còn có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hoà, nói hành, nói gần nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chăng. (II Cô-rinh-tô 12:20b) Thế nên khi to tiếng cãi lộn, khi tranh chấp, phải tự hỏi: Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em từ đâu mà có? (Gia-cơ 4:1) Từ lòng kính yêu, kính sợ Chúa hay từ tham muốn của bản ngã? Nếu sửa dạy, giúp đỡ một ai đó thì chớ có lòng ghen ghét anh em mình; hãy sửa dạy kẻ lân cận mình, đừng vì cớ họ mà phải mắc lỗi. Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận như người mình: Ta là Đức Gia-vê. (Lê Vi Ký 19:17-18) Lòng ganh ghét, sự báo thù có thể ẩn nấp trong sự sửa dạy mà không hề có sự tha thứ và tình yêu thương.

2. Ông Giô-sép cho thấy giá trị của tình yêu thương đối với các anh của mình là như thế nào. Các anh của Giô-sép đã ăn năn, khóc lóc về việc họ từng muốn giết em của mình. Tuy nhiên họ vẫn lo sợ Giô-sép nuôi hận thù và sẽ “tính sổ” với họ sau khi ông Gia-cốp qua đời. Về phần Giô-sép, khi biết mối lo ngại của các anh, ông khóc và nói: “Các anh đừng sợ chi, tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao?” Điều này cho thấy ông Giô-sép tha thứ cho các anh không phát xuất từ áp lực của ông Gia-cốp, cũng không phải chỉ tha thứ trong thời gian ông Gia-cốp còn sống. Ông Giô-sép tha thứ phát xuất từ lòng kính sợ Chúa, phát xuất từ tình yêu thương không suy giảm và không thay đổi theo thời gian. (Sáng Thế Ký 50:15-20) Tình yêu thương và sự tha thứ của ông Giô-sép là tình yêu thương không cộc cằn, không ích kỷ, không nóng nảy. Tình yêu thương bỏ qua các tổn thương đã chịu. Tình yêu thương không vui trong điều ác nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương chấp nhận mọi điều. Lúc nào cũng tin tưởng, lúc nào cũng hy vọng, lúc nào cũng chịu đựng. (I Cô-rinh-tô 13:5-7)

Comments are closed.