Comments are off for this post

Ngày 24 tháng 4. 2 KH

10 17 Kẻ nghe lời khuyên dạy ở trong đường sự sống;
Nhưng ai quên sự quở trách phải lầm lạc.

Khuyên dạy và khiển trách là 2KH mà ai cũng phải đối diện. Tuỳ theo thái độ tiếp thu mà trở thành KHÔN hoặc KHỜ.

K1: Khuyên dạy

Muốn sống khôn ngoan, trước hết bạn cần có người khuyên bảo dạy dỗ. Bạn cần lắng nghe, tiếp nhận và sẵn lòng áp dụng vào cuộc sống của mình những nguyên tắc trong lời khuyên dạy.

K2: Khiển trách

Muốn tiếp tục sống khôn ngoan, bạn cần thừa nhận rằng trong cuộc sống bạn có thể vấp ngã, sai lầm. Trong quá trình vận dụng những bài học khôn ngoan vào đời sống, có lúc bạn vấp váp, chưa hoàn chỉnh hoặc chưa chịu áp dụng đầy đủ. Gặp những lúc đó, bạn cần có người khiển trách. Bạn cần chịu kỷ luật để sửa chữa những sai trật trong cách sống của mình. Cần tiếp tục lắng nghe để ăn năn, sửa chữa để tiếp tục sống khôn ngoan. Châm ngôn 6:23: Sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống.

Bí quyết để bước vào và tiếp tục đi trong con đường sự sống là khiêm nhường lắng nghe rồi vâng theo lời khuyên dạy và khiển trách. Ai cũng biết Ẩn dụ Người khôn Kẻ dại (Ma-thi-ơ 7:24-27; Lu-ca 6:47-49). Nhờ nghe và vâng lời mà đời sống người khôn được vững vàng, khắc phục được nghịch cảnh cách an toàn.

Nhờ đâu bạn thành công trong đời sống thuộc linh? Vì sao bạn thất bại? Kinh Thánh dạy: Vậy, hãy loại bỏ mọi thứ xấu xa trong cuộc sống và khiêm cung tiếp nhận Đạo vào sâu trong lòng, là Đạo có thể cứu rỗi linh hồn anh em. (Gia-cơ 1:21-25) Phải chăng những thứ xấu xa trong cuộc sống làm cho bạn không đếm xỉa gì đến sự sửa dạy để tiếp tục ở trong đường sự sống? Phải chăng sự kiêu ngạo khiến bạn cứ bước đi trong đường lầm lạc?

Người khôn ngoan thích được dạy dỗ: Hãy trách người khôn ngoan, thì người sẽ yêu mến con (Châm 9:8b), còn kẻ ngu dại không thích bị khiển trách: Ai trách dạy kẻ nhạo báng mắc phải điều sỉ nhục. Ai quở kẻ hung ác bị điếm ố. Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con. (Châm 9:7, 8a)

Nếu bạn chịu lắng nghe sự khuyên dạy và khiển trách thì bạn ở trong đường sự sống. Còn nếu bạn quay lưng không chịu nghe, tức là bạn tiếp lục lầm lạc. Trong cả hai trường hợp bạn đều ảnh hưởng trên người khác.

Comments are closed.