Comments are off for this post

Ngày 29 tháng 4. GIÀU CÓ CHẲNG CÓ ƯU PHIỀN

10 22 Phước lành của Đức Gia-vê làm cho giàu có;

Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào.

Thi Thiên 127:1-3 mô tả phước lành đến từ Đức Gia-vê:
Nếu Chúa Hằng Hữu không xây nhà,
Người xây cất tốn công vô ích;
Nếu Chúa Hằng Hữu không giữ thành,
Người canh gác thức đêm hoài công.
Thật vô ích cho người thức khuya dậy sớm,
Đổi mồ hôi lấy bát cơm,
Vì Chúa muốn cho người Ngài yêu,
Được nghỉ ngơi đầy đủ.
Chúa cho chúng ta con cái làm cơ nghiệp,
Tử tôn là phần thưởng của Ngài.
Hai nỗi khổ mà con người phải trải qua để có được hạnh phúc là (1)phải chịu khó nhọc, làm việc đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. (Sáng 3:17), và (2)phải chịu cực khổ, chịu đau đớn trong thai nghén và sanh nở. (Sáng 3:16) Tuy nhiên phước lành của Chúa không làm con người khốn khổ về thể xác cũng không làm con người đau đớn về tâm linh.
Khi xây dựng một ngôi nhà, bảo vệ một thành trì, làm lụng vất vả, sinh con cái… con người thực hiện phần việc của mình nhưng chính Đức Chúa Trời hành động và ban cho để con người vui hưởng cuộc sống an nghỉ trong Ngài.
Con người tự làm khổ mình khi loại bỏ Đức Chúa Trời và tự tìm kiếm phước cho chính mình. Người ham làm giàu thường mắc vào những cám dỗ và cạm bẫy, bị lôi cuốn vào những “lòng chảo” tham dục dại dột và tai hại, bị nhận chìm xuống đáy “biển” hư hoại và diệt vong. Vì lòng ham mê tiền bạc là căn nguyên của mọi tội ác. Có những người vì tham tiền mà mất đức tin, chịu bao nhiêu phiền muộn, khổ đau. (I Ti-mô-thê 6:9-10)
Ông Lót chọn những cánh đồng trù phú bên sông Giô-đanh và sự giàu có của Sô-đôm. Mặc dù trở nên giàu có, nhưng ông và gia đình phải chịu nhiều nỗi đắng cay khủng khiếp, từ việc giặc cướp của cải và bắt làm tù binh (Sáng 14:12) đến việc mất tất cả tài sản và có thể bị vạ lây (Sáng 19:15) Ngoài ra, còn nỗi đau đớn trong tâm hồn khi hằng ngày nhìn thấy nếp sống tội lỗi diễn ra xung quanh mình (II Phi-e-rơ 2:8)
Ông Ghê-ha-xi tham muốn ba mươi nén bạc và hai bộ quần áo. Tướng Na-a-man đã trao cho ông đến sáu mươi nén bạc với hai bộ quần áo. Ông Ghê-ha-xi bị tiên tri Ê-li-sê kết án: “Bây giờ có phải là lúc nhận tiền bạc, áo quần, vườn ô-liu, vườn nho, cừu, bò, tôi tớ hay sao? Bệnh phung của Na-a-man sẽ dính vào mình ngươi và dòng dõi ngươi mãi mãi.” Kể từ đó, ông Ghê-ha-xi sống trong giàu sang nhưng luôn luôn khốn khổ vì bệnh phung. (II Vua 5:20-27)

Comments are closed.