Comments are off for this post

Ngày 3 tháng 4. LỜI KHUYÊN KÍNH SỢ CHÚA (1)

9 10 Kính sợ Đức Gia-vê, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.
Qua ông Gióp, Đức Chúa Trời phán dạy rằng:
Kính sợ Chúa ấy là sự khôn ngoan;
Tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng.
(Gióp 28:28)
Thế nhưng con người loại bỏ Chúa, không nhìn nhận Ngài trong đời sống của mình. Ông Ê-li-hu nói với ông Gióp: con người khốn khổ kêu than nhưng không ai hỏi rằng: Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hoá của tôi, ở đâu? (Gióp 35:10a)
Người chưa tin Chúa, không kính sợ Chúa, không nhìn biết Ngài. Còn người tin Chúa, người hầu việc Chúa ngoài miệng nói rằng mình kính sợ Ngài, thế nhưng trong lòng có thật sự kính yêu Ngài không? Vì Chúa từng hỏi: “Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu?” (Ma-la-chi 1:6a) Kính sợ Chúa, nhìn biết Đấng Thánh là câu hỏi, là thách thức cho mỗi chúng ta ngày nay.
Thành tâm kính sợ Chúa chẳng những công nhận có Chúa, công nhận thẩm quyền của Ngài mà còn nhìn biết Chúa là Đấng Thánh. Người thật lòng kính sợ Chúa chẳng những tin Chúa, tôn kính Ngài mà còn tránh xa tội lỗi. Thành tâm kính sợ Chúa không dừng lại ở niềm tin mà con bày tỏ trong nếp sống.
Một người kính sợ Chúa, nhìn biết Đấng Thánh sẽ không để tội lỗi thắng mình. Người tôn kính Chúa sẽ sống công chính, trung thực với những người khác. Người tôn kính Chúa sẽ không để tiền bạc làm chủ đời sống của mình. Người tôn kính Chúa sẽ học lời của Ngài và cẩn thận làm theo.
Một người khôn ngoan chẳng phải lúc nào cũng thông minh. Có thể người đó thông suốt một đôi điều, tuy nhiên người đó nhận biết rất rõ bài học đầu tiên và quan trọng nhất của mình. Đó là bài học “kính sợ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đấng Thánh”.
Đức Chúa Trời phải là trước nhất trong đời sống của người khôn ngoan. Chúa quan trọng hơn những công việc. Chúa quan trọng hơn tất cả bạn bè. Tình yêu Chúa quan trọng hơn gia đình. Khi đưa ra một quyết định, trước hết phải nghĩ đến Chúa. Con người thường đánh giá kế hoạch của mình tốt hay xấu, còn người kính sợ Chúa thì tự hỏi kế hoạch của mình có đúng với ý Chúa hay không.
Trong ngày cuối cùng, những người kính sợ Chúa là những người thắng con thú. Họ sẽ hát rằng: “Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài?” (Khải Huyền 15:4)

Comments are closed.