Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 4. CÔ NGU MUỘI (1)

9 mà rằng:
16 Ai ngu dốt hãy rút vào đây;
Và nàng nói với kẻ thiếu trí hiểu rằng:
17 Nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào,
Bánh ăn vụng là ngon thay.
18 Những người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó,
Và những người khách của nàng
đều ở dưới chốn sâu của âm phủ.
Nếu cô Khôn Ngoan kêu gọi: “Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây!” (Câu 4) thì cô Ngu Muội cũng kêu gọi như vậy: “Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây!” (Câu 19) Nếu cô Khôn Ngoan mời người ngây thơ khờ dại thì cô Ngu Muội cũng mời những người đó. Hai lời kêu gọi giống nhau nhưng từ hai phụ nữ khác nhau một trời một vực.
Nước và bánh là nhu cầu thiết thực của con người. Để thoả mãn nhu cầu đó, trong khi cô Khôn Ngoan chuẩn bị yến tiệc cho mọi người tại nhà mình thì cô Ngu Muội không chuẩn bị “nước và bánh” gì cả. Chắc chắn cô Ngu Muội là người biếng nhác và “không biết chi cả” cho nên không thể chuẩn bị “nước và bánh”. Vì vậy thức ăn và nước uống cô Ngu Muội mời khách không phải là của cô. Quan niệm của cô Ngu Muội là “2 ăn”: ăn cắp và ăn vụng. Hai việc này đều được thực hiện trong lén lút, trong bí mật. Những người gặp cô Ngu Muội đều được cô chia sẻ quan niệm và cách sống: “Nước ăn cắp mới ngọt, bánh ăn vụng mới ngon!”
Nước và bánh khiến chúng ta nghĩ đến tình yêu và tình dục trong Châm Ngôn. Cô Khôn Ngoan khuyên chúng ta: Hãy uống nước hồ con chứa. (Châm 5:15-18) còn cô Ngu Muội lại chủ trương “ăn cắp nước” (ăn cắp tình dục) với lời mời gọi (Châm 7:18-20) sẽ “ăn bánh chùi mép”.
Nước và bánh cũng khiến chúng ta liên tưởng đến thức ăn của Đấng Khôn Ngoan ban cho tâm linh. Cô Ngu Muội, Dâm Phụ “ăn cắp” “nước và bánh” để lường gạt nhiều người. Qua tay sự ngu muội, qua tay sự dối trá “nước và bánh” của Chúa bị “cô” dùng làm công cụ tà giáo, công cụ để lường gạt những người nhẹ dạ, cả tin.
Nếu con người tìm được sự sống ở ngôi nhà của cô Khôn Ngoan (Châm 8:35) thì nhà cô Ngu Muội là nơi hẹn hò của những kẻ chết và khách của nàng đều ở chốn sâu của âm phủ.
Chúa Giê-xu cảnh báo về thiệt hại lớn lao mà những người không muốn đến với Ngài sẽ gánh chịu: “Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sống thật sự.” (Giăng 5:40)

Comments are closed.