Comments are off for this post

Ngày 8 tháng 4. CON KHÔN NGOAN

10 1 Con trai khôn ngoan làm vui cha mình;
Nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó.
Có những người con thường gắt gỏng với cha mẹ rằng: “Mặc kệ con!”, “Sống ra sao là quyền của con!” Họ không chịu nhìn nhận rằng đời sống của mình ảnh hưởng rất nhiều đến niềm vui, nỗi buồn, sức khoẻ của cha mẹ.
1. Ra đời làm người, Chúa Giê-xu là người con làm vui lòng cha mẹ về phần xác. Kinh Thánh cho biết Ngài vâng phục họ. Chúa Giê-xu càng ngày càng khôn ngoan và lớn lên, được Đức Chúa Trời và mọi người quý mến. (Lu-ca 2:51)
Trong thời gian Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, giữa vòng dân chúng có một phụ nữ nhận định rằng: “Người mẹ đã sinh thành và dưỡng dục Thầy thật có phúc !” (Lu-ca 11:28) Mặc dù Chúa Giê-xu trả lời rằng: “Những người lắng nghe và vâng giữ Lời Đức chúa Trời có phúc hơn!” chắc chắn niềm vui của bà Ma-ry không sút giảm.
Khi chịu đóng đinh trên cây thập tự, trong vai trò làm con, Chúa Giê-xu cũng lo sắp xếp cuộc sống cho mẹ về phần xác của mình. Chúa Giê-xu thấy mẹ mình, và môn đệ mà Chúa rất thương đang đứng bên cạnh, nên nói với mẹ mình: “Mẹ ơi, đó là con của mẹ!” Rồi Chúa nói với môn đệ ấy: “Đó là mẹ của anh!” Bắt đầu từ giờ phút đó, môn đệ ấy đón bà về sống trong nhà mình. (Giăng 19:25-27)

Là con trong gia đình, Chúa Giê-xu làm cho cha mẹ Ngài vui lòng. Là Ngôi Hai từ thiên đàng đến trần gian để thi hành chức vụ, Ngài cũng làm vui lòng Đức Chúa Cha: “Đây là Con yêu dấu ta, làm ta rất hài lòng.” (Ma-thi-ơ 3:16)
2. Trong gia đình ông bà A-đam Ê-va, A-bên là hình ảnh của người con khôn ngoan, kính sợ
Đức Chúa Trời. Còn Ca-in là hình ảnh của người con ngu muội, chống nghịch Đức Chúa Trời.
Đời sống đức tin của A-bên làm cho cha mẹ vui lòng, còn đời sống đức tin của Ca-in làm cho cha mẹ đau lòng. Kinh Thánh cho biết A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công chính, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó, dầu người chết rồi, hãy còn nói. (Hê-bơ-rơ 11:4) Ông Ca-in làm cho cha mẹ đau lòng biết bao khi việc giết em bị phát giác. Kinh Thánh chỉ ghi lại đối thoại giữa Đức Chúa Trời với ông Ca-in, nhưng qua đó chúng ta có thể cảm nhận nỗi đau của người cha người mẹ đầu tiên trên thế giới khi con mình bị đất rủa sả và phải lưu lạc xa cha mẹ bà con và vườn Ê-đen. (Sáng Thế Ký 3:3-16)
Bạn hãy trở nên con trai khôn ngoan để cha mẹ vui thoả thay vì làm con trai ngu muội khiến cha mẹ buồn rầu.

Comments are closed.