Comments are off for this post

Ngày 13 tháng 5. ĐƯỢC CỨU HAY TỰ HẠI

11 5 Sự công chính của người trọn vẹn ban bằng đường lối người;
Nhưng kẻ hung ác vì gian ác mình mà sa ngã.
6 Sự công chính của người ngay thẳng sẽ giải cứu họ;
Song kẻ bất trung bị mắc trong sự gian ác của mình.
Sự công chính của người trọn vẹn và ngay thẳng dẫn dắt (hướng dẫn) hành xứ cách ngay lành trong cuộc sống nhờ đó mà thoát khỏi những hiểm hoạ nhìn thấy được và không nhìn thấy được trong cuộc đời.
“Đường lối” (Châm Ngôn 2:8), “nẻo” (Châm Ngôn 3:6) của người trọn vẹn và ngay thẳng được sự công chính ban bằng làm cho bằng phẳng, thẳng đường như phiến đá được người thợ đẽo đá cắt phẳng, như luống cày thẳng tắp, như người đi thẳng đến mục tiêu, không lùi bước, không quanh co. Ông Phao-lô từng dạy rằng “đường lối” của người rao giảng trọn vẹn là lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. (II Ti-mô-thê 2:15)
Dù biết rằng sự công chính dẫn dắt người trọn vẹn đi trên con đường bằng phẳng nhưng chẳng phải mọi việc sẽ êm xuôi, dễ dàng. Kinh Thánh cho biết phải trải qua nhiều khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. (Công Vụ 14:22b) Tuy nhiên, có khó khăn thế nào thì người ngay thẳng và trọn vẹn vẫn để cho đức công chính hướng dẫn mình.
Ông Đa-ni-ên làm quan từ thời vua Nê-bu-cát-nết-sa, qua thời vua Bên-sát-sa cho đến thời vua Đa-ri-út và ông là một trong ba vị quan cao nhất nước. Nhằm triệt hạ ông Đa-ni-ên, các thượng thư và cá tổng trấn cố vị tìm cách tố cáo ông về việc nước, nhưng không tìm thấy một lỗi lầm nào, vì ông Đa-ni-ên liêm khiết và trung tín, không bao giờ phạm lỗi. (Đa-ni-ên 6:4) Cuối cùng họ đề xướng một luật mới trong lãnh vực tín ngưỡng để triệt hạ ông. Án phạt “quăng vào hang sư tử” do họ đưa ra khiến cho họ trở thành kẻ hung ác và kẻ bất trung. Rốt cuộc chính họ mắc vào bẫy gian ác của chính họ. Ông Đa-ni-ên vẫn tiếp tục sống trọn vẹn và ngay thẳng, còn những kẻ hung ác và bất trung trở thành mồi cho sư tử. Kinh Thánh ghi rằng: Những người vu cáo Đa-ni-ên đều bị bắt ném vào hang sư tử luôn với vợ con họ. Chưa xuống đế đáy hang, họ đã bị đàn sư tử nhảy lên, vồ ấy, cắn xé tan xương nát thịt.” (Đa-ni-ên 6:24)

Comments are closed.