Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 5. TRÔNG ĐỢI GÌ?

Trong Ẩn dụ Người giàu và La-xa-rơ, Chúa Giê-xu mô tả lối sống hưởng thụ, ăn sung mặc sướng của người giàu là lối sống của kẻ ác. Ông Gia-cơ mô tả những người giàu có trong Hội thánh xưa kia là những người giàu mà ác. Họ chỉ lo thâu trữ tiền của, ăn gian tiền công, ăn uống vui sướng và xa xỉ, làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. (Gia-cơ 5:1-6)
Khi còn sống, kẻ ác trông mong điều gì? Khi chưa bị diệt, kẻ cường bạo trông đợi điều gì? Trong ẩn dụ, Chúa Giê-xu không nêu cụ thể người giàu trông mong điều gì, nhưng qua lối sống của người giàu chúng ta cũng có thể hình dung ông ta trông mong gì khi sống ở đời. Chắc chắn người giàu trông mong tương lai giàu có hơn nữa. Bác phú nông có ruộng được mùa, cũng suy tính, lên kế hoạch cho tương lai để giàu có hơn, thịnh vượng hơn. (Lu-ca 12:13-19)
Kế hoạch và sự trông mong của người giàu và bác phú nông có cùng một đặc điểm là không vượt quá phần mộ của họ. Hy vọng của họ chỉ liên quan đến của cải vật chất ở trần gian, tức là những điều tạm bợ trong đời này. Họ không trông mong gì cho linh hồn của mình. Nếu có thì cũng chỉ trấn an linh hồn bằng của cải mà thôi.
Thoạt đầu khi nghe kể về ông La-xa-rơ, tường chừng ông ta chỉ trông mong thức ăn thừa từ bàn người giàu rơi xuống. Thế nhưng khi nghe về kết cục của cả hai sau khi họ qua đời, ta có thể biết chắc chắn khi còn sống người giàu hy vọng nơi tạm bợ (của cải vật chất) còn La-xa-rơ hy vọng nơi điều vĩnh cửu (sự sống đời đời). Ở trong âm phủ Ha-đết, chịu khốn khổ trăm bề, người giàu lớn tiếng thưa: “Thưa tổ Áp-ra-ham! Xin thương xót con…” Tổ Áp-ra-ham nói: “Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời mình con đã hưởng thụ giàu sang.” Bên kia sự chết, hy vọng của kẻ ác chẳng còn, tất cả đều tiêu tan. Dù xin “một chút nước làm cho mát lưỡi” cũng chẳng được. Thậm chí không còn cơ hội cứu giúp người thân.
Kinh Thánh dạy: Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Cứu Thế về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. (I Cô-rinh-tô 15:19)

Comments are closed.