Comments are off for this post

Ngày 15 tháng 5. KẾT CỤC NGOÀI DỰ ĐOÁN

11 8 Người công chính được cứu khỏi hoạn nạn;
Rồi kẻ hung ác sa vào đó thế cho người.
Người công chính không được miễn trừ hoạn nạn. Chúa Giê-xu báo trước cho các môn đệ của Ngài rằng: “Trong thế gian, anh em phải chịu nhiều đau khổ.” (Giăng 17:33b) Thậm chí vua Đa-vít còn nhận định: Người công chính bị nhiều tai hoạ. Tuy nhiên vua khẳng định tiếp: Nhưng Đức Gia-vê cứu người khỏi hết. (Thi Thiên 34:19)
Người công chính nhận ra rằng chẳng có việc gì xảy ra trong cuộc đời mình mà không bởi quyền của Chúa. Chúa khiến người ta cỡi lên đầu chúng tôi, chúng tôi đi qua lửa qua nước. Nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. (Thi Thiên 66:12) Chúa không để hoạn nạn vượt quá giới hạn mà Chúa cho phép. Ông Phao-lô khẳng định như sau:Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. (I Cô-rinh-tô 10:13)
Ông Mạc-đô-chê là hình ảnh người công chính được cứu khỏi hoạn nạn. Còn ông Ha-man là hình ảnh kẻ hung ác sa vào đó thế cho người. Sau khi lên kế hoạch tiêu diệt dân Do Thái, tể tướng Ha-man dựng giá treo cổ với ý định xin vua treo cổ Mạc-đô-chê. Khi gặp vua và nghe vua hỏi: “Nên ban vinh dự gì cho người làm hài lòng trẫm?” Ha-man nghĩ thầm: “Ngoài ta, ai là người đáng được vua ban vinh dự,” nên ông tâu: “Người bệ hạ ban vinh dự phải được mặc vương bào, cỡi vương mã và đội vương miện. Vị đại thần cao cấp nhất sẽ nhận áo bào và ngựa bệ hạ, rồi mặc vương bào cho người ấy, nâng người lên lưng ngựa, dẫn đi khắp các đường phố kinh thành và hô lớn: “Đây là vinh dự hoàng đế ban cho người mà vua muốn tôn trọng.” Tể tướng Ha-man đề xướng nhưng người thụ hưởng lại là ông Mạc-đô-chê. (Ê-xơ-tê 6:4-11)
Còn cái giá treo cổ mà ông Ha-man cho dựng lên nhằm treo cổ ông Mạc-đô-chê lại trở thành cái giá dành cho chính mình. Kinh Thánh viết: Vậy, người ta treo Ha-man lên giá treo cổ mà Ha-man đã dựng cho Mạc-đô-chê.” (Ê-xơ-tê 6:10)
Như vậy, người công chính cần nhận biết Đức Chúa Trời cho phép hoạn nạn xảy đến trong đời sống của mình để người công chính sống bởi đức tin. (Ha-ba-cúc 2:4b)

Comments are closed.