Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 5. TÔN TRỌNG HAY TIỀN BẠC?

11 16 Người đàn bà có duyên được sự tôn trọng;
Còn người đàn ông hung bạo được tài sản.
Câu Châm Ngôn này không có ý so sánh đặc điểm của nữ giới (nữ tính) với đặc điểm có thể thấy nơi nam giới (nam tính), nhưng nhằm nêu lên hai lối hành xử để được sự tôn trọng hoặc được tài sản.
1. Có duyên được sự tôn trọng
Sự “duyên dáng” mà Châm Ngôn đề cập không nhằm chỉ về nét thanh lịch bề ngoài của người nữ, của người đẹp (vì duyên là giả dối, sắc là hư không – Châm Ngôn 31:30) Nhưng “duyên dáng” trong Châm Ngôn chỉ về sự “được ơn” trong Sáng Thế Ký (6:8. Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Gia-vê) là ân sủng lâu dài đến từ Đức Chúa Trời. Người có ân sủng của Chúa, sống với ân sủng của Ngài sẽ bày tỏ nét đẹp, nét duyên dáng thuộc linh trong đời sống của mình. Chính nét đẹp của người sống với ân sủng của Đức Chúa Trời đem đến sự tôn trọng.
Thi Thiên 45:2 mô tả Chúa Giê-xu là ân sủng xinh đẹp cho chúng ta.
Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người;
Ân điển tràn ra nơi môi Ngài.
Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời.

Nét đẹp của người khôn ngoan được bày tỏ qua thái độ khiêm tốn tiếp nhận Chúa và lời của Ngài. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. (Gia-cơ 1:21-25) Đây là nét đẹp của đời sống làm theo lời Chúa.
2. Hung bạo được tài sản
Châm Ngôn 3:16 cho biết trong tay trái của sự khôn ngoan có sự giàu có và vinh hiển. Châm Ngôn 8:18 cho biết sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu, và sự công chính đều ở nơi sự khôn ngoan.
Người đàn ông hung bạo được tài sản. Câu Châm ngôn này không khuyên chúng ta phải trở nên giàu có. Nhưng vấn đề là trở nên giàu có bằng cách nào? Hung bạo, không thương xót, không cảm thông, chỉ lo vơ vét, bóc lột… tất nhiên sẽ trở nên giàu có. Nhưng như vậy sẽ chỉ sở hữu của cải mà chẳng bao giờ có được sự tôn trọng. Trái lại, nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời bạn có thể vừa được tôn trọng vừa giàu có.
Bạn chọn điều nào? Ân sủng hay sự hung bạo? Đức hạnh hay vật chất? Bạn coi trọng sự tôn trọng hay coi trọng của cải vật chất?

Comments are closed.