Comments are off for this post

Ngày 3 tháng 5. NHƯ GIẤM, NHƯ KHÓI ĐÓ LÀ…

10 26 Như giấm ghê răng, như khói cay mắt,
Kẻ làm biếng nhác đối với người sai khiến nó là vậy.
Từ chương 1 đến chương 10 Châm Ngôn mô tả kẻ biếng nhác là:
o Người thiếu hiểu biết. Cần học nơi loài kiến. (Châm 6:6)
o Người thích ngả lưng nằm. (Châm 6:9a)
o Người thích ngủ. (Châm 6:9b)
o Người khoanh tay, không làm việc. (Châm 6:10)
Người biếng nhác là người “nằm” nhiều, ngủ nhiều, khoang tay nhiều. Theo ông Phao-lô nhận định còn thêm tánh “ham ăn mà làm biếng” (Tít 1:12). Còn theo thư gửi cho Hội thánh Lao-đi-xê thì người biếng nhác là người “hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh” (Khải 3:15-16). Ngay cả những người “đứng đường đứng chợ cả ngày” (Ma-thi-ơ 20:6) cũng có nguy cơ trở thành ăn không ngồi rồi nếu không vào vườn nho làm việc.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi người biếng nhác làm công việc chủ giao? Mối liên hệ giữa người làm việc với chủ trở nên tốt hơn hay sẽ tồi tệ hơn? Chuyện gì sẽ xảy ra khi nhóm làm việc có người biếng nhác? Mối liên hệ giữa người biếng nhác với những thành viên trong nhóm sẽ như thế nào?
Giấm ảnh hưởng trên răng, khói tác động vào mắt. Giấm làm ghê răng, khói làm cay mắt. Có người biếng nhác trong công việc như ăn phải giấm, như dầm khói cay, hoạt động của “răng” và “mắt” bị ngưng trệ hoặc khó khăn. Sai một người làm công việc mà người đó biếng nhác thì sẽ gây khó chịu và khó khăn cho người sai phái, điều động. Trong nhóm làm việc mà có người biếng nhác thì công việc chung bị trì trệ. Còn cả nhóm đều biếng nhác thì trước sau gì nhóm cũng tan rã.
Trong Ẩn dụ Mười Nén Bạc của Chúa Giê-xu, người đầy tớ nhận một nén bạc có thể minh hoạ cho câu Châm ngôn này. Người đầy tớ nhận một nén bạc thưa với chủ: “Tôi biết chủ là một người nghiêm khắc, gặt chỗ chủ không gieo, thu chỗ chủ không vãi, vì vậy tôi sợ, nên đã đi giấu nén bạc chủ dưới đất; đây, chủ cầm nén bạc của chủ.” Khi không lo làm việc và không làm lợi ra cho chủ, người đầy tớ bị chủ đối xử như thế nào? Chủ nói: “Hỡi tên đầy tớ hư hỏng và biếng nhác!… Hãy quăng nó ra ngoài nơi tối tăm, chỗ có khóc lóc và nghiến răng.” (Ma-thi-ơ 25:24-25, 26, 30)

Comments are closed.