Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 7. SIÊNG NĂNG HAY BIẾNG NHÁC?

12 24 Tay siêng năng sẽ làm lãnh tụ,
Tay lười biếng sẽ chịu cảnh tôi con.
– Sau khi tin Chúa, ông Phao-lô hăng say phục vụ Chúa và trở thành nhà lãnh đạo thuộc linh trong Hội Thánh. Ông nhắc lại rằng nhờ ân điển của Chúa mà ông được cứu, và cũng nhờ ân điển của Ngài mà ông siêng năng, hăng hái phục vụ. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải là tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. (I Cô-rinh-tô 15:10) Những nỗi cực khổ mà ông trải qua chứng tỏ ông đã siêng năng, tận tâm phục vụ Chúa như thế nào. Tôi phục vụ nhiều hơn, làm việc nặng nhọc hơn, lao tù nhiều hơn, đòn vọt vô số, nhiều phen gần bỏ mạng. (II Cô-rinh-tô 11:23)
– Bí quyết của đời sống siêng năng là kỷ luật bản thân. Kỷ luật trong việc từ bỏ và từ chối, kỷ luật trong tập luyện, kỷ luật trong việc sử dụng thời gian, sức lực… Anh em không biết trong cuộc đua, tất cả các lực sĩ đều chạy, nhưng chỉ một người giật giải sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào để giật giải. Tất cả lực sĩ tranh tài đều phải luyện tập khắc khổ để mong được thưởng mão miện bằng hoa lá chóng tàn. Còn chúng ta luyện tập để được mão miện tồn tại vĩnh viễn. Tôi đang chạy đua, chẳng phải không chuẩn đích. Tôi đang tranh đấu, chẳng phải là không có đối thủ. Tôi đối xử nghiêm khắc với bản thân, bắt nó phải khuất phục, nếu không, sau khi huấn luyện nhiều người, chính tôi sẽ bị loại bỏ. (I Cô-rinh-tô 9:24-27)
– Chúa Giê-xu kể Ẩn dụ Các Nén Bạc (Ma-thi-ơ 25:14-30) để khích lệ mỗi người siêng năng đối với những điều Chúa giao cho mình. Bước đầu, mỗi người được Chúa giao trách nhiệm tuỳ theo khả năng của mình. Người nào chăm chỉ, siêng năng sẽ làm lợi ra 100% cho Chúa, còn người biếng nhác thì chẳng làm lợi ra gì cả. Bước tiếp theo, người siêng năng chăm chỉ sẽ được khen: “Tốt lắm, anh là đầy tớ siêng năng và trung thành. Anh đã trung thành hoàn tất việc nhỏ, ta sẽ giao cho anh việc lớn. Mời anh vào dự tiệc vui với chủ anh.” Còn người đầy tớ biếng nhác bị kết án: “Hỡi tên đầy tớ hư hỏng và biếng nhác!… Hãy quăng nó ra ngoài nơi tối tăm, chỗ có khóc lóc và nghiến răng!”
– Kiêu căng, phè phỡn, sống nhởn nhơ, không quan tâm đến người khác là nguyên nhân của cuộc đời tội lỗi.Tội của Sô-đôm em ngươi là kiêu căng, lười biếng và chẳng đưa tay cứu giúp kẻ nghèo nàn túng thiếu trong khi thừa thãi lương thực. (Ê-xê-chi-ên 16:49)

Comments are closed.