Comments are off for this post

Ngày 22 tháng 6. NÊN KHÔN ĐẰNG TAI LẪN KHÔN ĐẰNG MẮT

12 15 Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó;

Còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy.

Khi khuyên dạy, khi tư vấn cho người khác, chúng ta nghĩ mình chín chắn và khôn ngoan. Coi chừng chúng ta quên rằng sẵn lòng nghe lời khuyên dạy mới thật sự là khôn ngoan và chín chắn.

Khôn đằng mắt, dại đằng tai. Con người khôn ngoan “theo mắt mình”, như bà Ê-va chẳng hạn, thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý (Sáng Thế Ký 3:6) rồi bỏ qua lời cảnh báo của Đức Chúa Trời: “Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:17)

Con người khôn ngoan “theo mắt mình”, còn dại đằng tai vì chỉ nghe mà không vâng lời, xây dựng đời sống một cách sai lầm mà không ngờ rằng khi mưa trút xuống, khi nước dâng lên, khi bão thổi táp vào, nhà liền sụp đổ, hư hại hoàn toàn. (Ma-thi-ơ 7:24-27)

Con người khôn ngoan “theo mắt mình” dùng vật liệu tạm thời (gỗ, rơm, tranh) để xây dựng ngôi nhà vĩnh cửu của mình nhưng dại đằng tai không quan tâm đến lời cảnh báo công trình của mỗi người sẽ được bày tỏ trong ngày cuối cùng. Chúa sẽ dùng lửa thử luyện mọi vật. Vật liệu nào rồi cũng sẽ bị thử luyện trong ngọn lửa. (I Cô-rinh-tô 3:12-15)

Không chịu lắng nghe lời cảnh báo mà cứ “khôn ngoan theo mắt mình”, cứ cho mình là đúng, thật là tự phụ. Kinh Thánh chép: Khốn thay cho những kẻ tự cho mình là khôn ngoan, sáng suốt. (Ê-sai 5:21)

Cho nên, thà có một kẻ trẻ tuổi nghèo mà khôn, hơn một ông vua già cả mà dại, chẳng còn biết nghe lời khuyên can (Truyền Đạo 4:13). Người cha kính sợ Chúa khuyên con rằng: Chớ khôn ngoan theo mắt mình. (Châm Ngôn 3:7a)

Cần khôn đằng tai lẫn khôn đằng mắt. Sau khi dẫn dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, ông Mô-se đối diện với nan đề khi ông phải ngồi xét xử dân từ sáng đến chiều tối. Ông Giê-trô hỏi ông Mô-se: “Con làm gì mà ngồi một mình, còn dân phải đứng đợi từ sáng đến tối thế?” Sau đó ông Giê-trô nhận xét về phương thức lãnh đạo tập quyền của ông Mô-se, đồng thời gợi ý phương thức lãnh đạo phân quyền mà ông Mô-se nên áp dụng. Kinh Thánh cho biết ông Mô-se nghe theo lời bàn của ông Giê-trô. Mô-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. (Xuất Ai Cập Ký 18:14-24)

Comments are closed.