Comments are off for this post

Ngày 29 tháng 6. ĐỪNG ĐỂ CHÚA GỚM GHIẾC

12 22 Kẻ thất tín bị Chân Thần ghê tởm.
Người tín trung luôn được Chúa mến yêu.
(Bản Hiện Đại)
Con người có thể nói dối bằng nhiều cách:
-với bàn cân gian môi miệng người buôn bán trở thành gian dối (Châm Ngôn 11:1)
-với làm chứng gian con người gieo xung khắc giữa anh em (Châm Ngôn 6:19)
-với hành vi bênh vực kẻ ác, kết tội người công chính, con người nói điều dối trá, bất công (Châm Ngôn 17:15)
-với lời rao giảng dối trá, lãnh đạo trở thành tiên tri giả, giáo sư giả (II Phi-e-rơ 2:1)
Đức Chúa Trời ghét kẻ nói dối (Châm Ngôn 6:16-19)
Sáu điều Chúa Hằng Hữu ghét,
Bảy điều làm Ngài gớm ghê:
Mắt kiêu hãnh, lưỡi gian dối…
Đức Chúa Trời sẽ huỷ diệt các kẻ nói dối (Thi Thiên 5:6a). Trong bảng liệt kê những kẻ phải vào hồ lửa có kẻ nói dối. Còn những kẻ hèn nhát, vô tín, hư hỏng, sát nhân, gian dâm, tà thuật, thờ hình tượng và dối trá, đều phải vào hồ lửa diêm sinh. Đó là chết lần thứ hai. (Khải Thị 21:8) Ở thiên đàng không có điều dối trá. Kinh Thánh khẳng định tất cả những người ưa thích và làm điều dối trá đều không được vào thành. (Khải Thị 22:15b)
Thi Thiên 101 là tâm nguyện của một người đối với đời sống của mình. Một trong những quyết tâm của vua Đa-vít là
Con sẽ đi theo con đường toàn hảo,
Bao giờ Chúa mới đến thăm con?
Con muốn sống một cuộc đời thánh khiết,
Nhất là trong sinh hoạt gia đình,
Mắt con sẽ không nhìn điều dữ,
Lòng con ghê tởm sự gian tà,
Không dính dấp vào điều ác.
(Câu 2-3)
Chân thật trong nếp sống cá nhân, trong nếp sống gia đình và trong công việc là chuẩn mực của người luôn luôn ăn ở trung thành. Người sống vui lòng Chúa không sống theo chuẩn mực do con người hoặc chính mình đặt ra nhưng theo chuẩn mực của Đức Chúa Trời.
Chỉ tâm nguyện, chỉ nói suông thì không thể làm hài lòng Chúa, không thể thông công với Ngài. Cần sống (ăn ở trung thành) theo chân lý, theo chuẩn mực của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh cảnh cáo: Vậy nếu ai nói mình thân thiết với Ngài, mà còn sống trong bóng tối là người nói dối và không làm theo chân lý. (I Giăng 1:6) Người chỉ lo sống theo luật lệ tôn giáo, theo nghi lễ mà không tin Chúa sẽ trở thành người giả dối. Người sống theo chân lý mới là người sống trong sự chân thật và làm hài lòng Chúa

Comments are closed.