Comments are off for this post

Ngày 3 tháng 6. TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ?

11 27 Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ân điển;
Nhưng ai tìm cầu điều ác, tất ác sẽ xảy đến cho nó.
Làm thế nào để đời sống của bạn ảnh hưởng tốt trên người khác? Câu Kinh Thánh viết về Chúa Giê-xu trong tuổi thiếu niên là lời giải đáp cho bạn. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. (Lu-ca 2:52)
Sách Châm Ngôn giới thiệu hai loại người đối lập với nhau: người khôn ngoan (kính sợ Đức Chúa Trời) với kẻ ngu dại (không kính sợ Chúa), người công chính với người gian ác. Sách cũng mô tả mục tiêu theo đuổi hoàn toàn trái ngược nhau của người khôn ngoan và của kẻ ngu dại. Và cuối cùng báo trước về kết cục của hai loại người này.
Tìm cầu điều thiện là xu hướng của người kính sợ Chúa, tìm cầu điều ác là xu hướng của người không kính sợ Chúa. Tuy nhiên người khôn ngoan từng tìm cầu điều thiện cũng có thể trở nên dại dột khi tìm cầu điều ác.
Thoạt đầu vua Sau-lơ là một người kính sợ Chúa, ông tìm được ân sủng của Chúa. Nhưng ông trở thành người tìm cầu điều ác khi không vâng lời Chúa, khi thù ghét và săn đuổi ông Đa-vít. Kinh Thánh dạy:
Ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành,
Thì phải giữ gìn miệng lưỡi,
Đừng nói điều ác và lời gian giảo;
Phải lánh điều dữ, làm điều lành,
Tìm sự hoà bình mà đuổi theo,
Vì mắt của Chúa đoái trông người công bình,
Tai lắng nghe lời cầu nguyện người,
Nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác.
(I Phi-e-rơ 3:10-12; Thi Thiên 34:12-16)
Lời cảnh báo về công việc và kết cục của kẻ ác rất rõ ràng: Nó đào một hố sâu, nhưng lại té vào hố nó đã đào. Sự khuấy khoả nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó, và sự hung hăng nó giáng trên trán nó. (Thi Thiên 7:15-16)
Kết cục cuộc đời của vua Sau-lơ đó là khi ông còn sống, Chúa từ bỏ ông, ông không chịu ăn năn mà cứ tiếp tục tìm cầu điều ác (cao điểm là đi cầu bà bóng). Không phải chỉ là cái chết của ông và con trai là Giô-na-than. Sau khi vua Sau-lơ chết, ngôi nước của ông được ban cho người xứng đáng hơn.
Từ trong bản chất, ông Ha-man là người tìm cầu điều ác. Tính kiêu căng, lòng thù ghét người Do Thái khiến ông tìm cách tiêu diệt chẳng những một mình Mạc-đô-chê mà còn tiêu diệt tất cả những người Do Thái khác. Ông Ha-man tìm cách hạ nhục người khác, nhưng chính ông bị nhục nhã. Ông tìm cách để treo cổ người khác thì chính ông bị treo cổ. Những điều ông tính gây hại cho người khác lại gây hại cho chính ông.

Comments are closed.