Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 6. TUY HAI MÀ LÀ MỘt

11 30 Kết quả của người công chính
giống như cây sự sống;
Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.
Người công chính và người khôn ngoan được sắp chung với nhau và là hai trong một. Cả hai đều có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Người công chính tin Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham tin Đức Gia-vê, thì Ngài kể sự đó là công chính cho người (Sáng Thế Ký 15:6). Người khôn ngoan kính sợ Đức Chúa Trời. Kính sợ Đức Gia-vê, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan (Châm Ngôn 9:10).
Cả hai hướng đến những điều vô cùng giá trị: cây sự sống và linh hồn người ta. Đời sống của người công chính giống như cây sự sống. Từ môi miệng của người công chính đem đến sự sống. Miệng người công chính là một nguồn sự sống (Châm Ngôn 10:11a). Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống (Châm Ngôn 15:4a). Còn sự khôn ngoan là cây sự sống cho ai nắm lấy nó, là sự sống cho linh hồn (Châm Ngôn 3:18, 22).
Tuy đề cập đến hai người nhưng thật ra sự công chính và sự khôn ngoan đều có trong một người. Người công chính cũng là người khôn ngoan và người khôn ngoan phải là người công chính. Người khôn ngoan trước hết lo cho linh hồn của mình, tin Đức Chúa Trời và được Ngài kể là công chính. Chẳng những lo cho linh hồn của mình, người khôn ngoan còn lo cho linh hồn của những người khác.
Ông Gióp là người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Không phải chỉ quan tâm đến đời sống thuộc linh của mình, ông Gióp còn quan tâm đến đời sống thuộc linh của bảy con trai và ba con gái (Gióp 1:1, 4-5). Người cha yêu thương các con là người không muốn con mình đi con đường dẫn đến sự chết (Châm Ngôn 2:18), con đường đến địa ngục (Châm Ngôn 5:5, 7:27). Trái lại, ông lo cho linh hồn và đời sống của các con.
Điều quan trọng nhất mà một người khôn ngoan phải thực hiện là sống theo mạng lệnh của Chúa Giê-xu:
“Hãy đi khắp thế giới, công bố Phúc Âm cho toàn thể nhân loại.” (Mác 16:15).
Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công chính sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. (Đa-ni-ên 12:3)
Thưa anh em thân yêu, nếu có ai lầm lạc, rời xa Đức Chúa Trời, và có người dìu dắt trở về với Ngài, nên biết rõ: dìu dắt kẻ lầm lạc trở về với Chúa là cứu một linh hồn khỏi chết, và giúp người ấy được tha thứ vô số tội lỗi. (Gia-cơ 5.19-20)

Comments are closed.