Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 8. KÍNH SỢ HAY KHINH DỂ?.

14: 2 Ai đi đường ngay thẳng kính sợ Đức Chúa Trời,
Ai theo nẻo cong queo ghét bỏ Chân Thần.
(Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 20:11:
Dù còn niên thiếu, tánh tình đã bộc lộ,
Qua hành vi, biết có thật hay không.
Qua nếp sống và cách cư xử, ta biết con người có tánh ngay thẳng hay không. Qua cách sống nào? Châm Ngôn 14:2 mô tả hai con người, hai cách sống và hai thái độ đối với Đức Chúa Trời.
– Người đi theo sự ngay thẳng, người đi đường ngay thẳng là người kính sợ Chúa.
Chúng ta thường thay thế lối sống “đi theo sự ngay thẳng” bằng một việc khác. Thí dụ: Chúng ta cho rằng người “đi nhà thờ” là kính sợ Chúa, hoặc người “đi làm chứng”, “đi truyền giáo”… là người kính sợ Chúa. Thế nhưng nhan nhản người “đi nhà thờ, “đi làm chứng”, “đi truyền giáo”… không kính sợ Chúa. Căn cứ vào đâu mà biết họ không kính sợ Chúa? – Họ không đi theo sự ngay thẳng.
Kính sợ Chúa Hằng Hữu là ghét điều ác.
Vì ta ghét kiêu căng, ngạo ngược, lối ác, miệng gian. (Châm Ngôn 8:13)
Người đi theo sự ngay thẳng không phải chỉ nói về sự ngay thẳng, bày tỏ thái độ đối với sự ngay thẳng mà còn sống ngay thẳng.
– Người đi theo nẻo cong queo khinh dể Chúa. Đây là người đi theo đường lối quỷ quyệt, cũng có thể là người đi lạc, rời xa đường ngay thẳng. Chúng ta lầm tưởng rằng người theo nẻo cong queo, người khinh dể Chúa là những người chưa tin Chúa hoặc chống đối Chúa mà không ngờ rằng chính chúng ta đang khinh dể Chúa. Qua tiên tri Ma-la-chi, Đức Chúa Trời tra xét giới thầy tế lễ: Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Gia-vê vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dể danh ta! (Ma-la-chi 1:6) Biết đâu chừng chúng ta đang khinh dể Chúa như thầy tế lễ Hê-li (I Sa-mu-ên 2:29 – 30), như Hội thánh Lao-đi-xê (Khải Huyền 3:14-19),… Chúng ta cần cầu nguyện:
Đức Chúa Trời ôi, xin hãy tra xét con, và biết lòng con;
Hãy thử thách con, và biết tư tưởng con;
Xin xem thử con có lối ác nào chăng,
Xin dắt con vào con đường đời đời. (Thi Thiên 139:23-23)

Comments are closed.