Comments are off for this post

Ngày 13 tháng 7. GIÀU ?!?! NGHÈO ?!?! (2)

13 8 Người giàu mới có tiền chuộc mạng,
Còn kẻ dại chẳng sợ ai bắt cóc. (Bản Hiện Đại)
Phải chăng giàu là điều tốt, vì có tiền để chuộc mạng? Nhưng nghèo cũng là điều tốt, vì chẳng ai thèm đòi mạng? Phải chăng giàu là điều xấu, vì vướng phải những mối đe doạ? Còn nghèo cũng tốt, vì không bị ai đe doạ cả? Xem ra câu Châm Ngôn trên chỉ ghi nhận nguy cơ của người giàu và của kẻ nghèo.
Khi người giàu phạm tội mà nạn nhân không đồng ý cho ông ta bồi thường thiệt hại thì ông ta làm gì? (Châm Ngôn 6:35). Phải chăng chủ trương “có tiền mua tiên cũng được”, và cũng chuộc mạng được là sai lầm không? Người giàu sẽ làm gì khi Đức Chúa Trời không cần tiền của ông ta? Lúc ấy dù ông nộp bao nhiêu tiền thục mạng, cũng không sao thoát được lưới trời. Chúa đâu cần bảo vật của ông. (Gióp 36:18-19)
Nếu bạn giàu có về vật chất, coi chừng bạn đang đối diện với mối hiểm hoạ người giàu có khó vào Nước Trời như Chúa Giê-xu từng phán (Ma-thi-ơ 19:23-26). Vì bạn có thể nương dựa vào tiền bạc, tin rằng tiền bạc có thể giải quyết mọi sự kể cả vấn đề tâm linh. Hãy khuyên bảo người giàu có ở đời này: đừng kiêu ngạo và tin cậy nơi tiền của không bền lâu, nhưng phải đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, Đấng rộng rãi ban mọi vật cho chúng ta được hưởng. (I Ti-mô-thê 6:17)

Còn người nghèo thì thế nào? Người nghèo không sống trong áp lực và sợ hãi, thậm chí họ có giấc ngủ ngon hơn người giàu. Họ nhận xét về người giàu như sau:
Họ ỷ lại nơi của cải vật chất,
Khoe khoang về sự giàu có dư dật.
Con người không tài gì giải cứu,
Hay trả tiền chuộc mạng một đứa em,
Để xin Chúa cho nó sống trường cửu;
Giá chuộc hồn người cao quá sức,
Con người đành bó tay tuyệt vọng.(Thi Thiên 49:6-9)
Nhưng liệu người nghèo có thật sự từ bỏ tham vọng trở nên giàu có về vật chất không? Có thoả lòng về tình trạng vật chất của mình không? Có thấy niềm tin kính và lòng mãn nguyện là lợi ích lớn (I Ti-mô-thê 6:6) hay vẫn không chịu lắng nghe lời cảnh báo và vẫn lao vào cơn lốc tiền bạc?
Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ người đâu. (Hê-bơ-rơ 13:5)

Comments are closed.