Comments are off for this post

Ngày 15 tháng 7. KHÔN KHÔNG KIÊU

13 10 Tính kiêu căng chỉ sanh ra tranh chấp,
Nhưng ai khiêm tốn phục thiện mới là khôn ngoan. (Bản Hiện Đại)
Ông Gia-cơ từng nêu câu hỏi: Tại sao giữa anh em có những xung đột, tranh chấp? Không phải là do dục vọng thôi thúc trong lòng anh em sao? (Gia-cơ 4:1)
Tham lam, ghen tị và sự trả thù là nguyên nhân gây ra các cuộc xung đột, nhưng kiêu ngạo là nguyên nhân dẫn đầu. Nếu không kiêu ngạo xung đột sẽ chẳng phát sinh, tranh chấp sẽ kết thúc. Kiêu ngạo khiến mất kiên nhẫn, tức giận và coi thường người khác. Từ lòng kiêu ngạo mà phát sinh thái độ và lời lẽ tranh chấp, cãi vả. Chính vì thế phải khởi sự giải quyết vấn đề từ tấm lòng chớ không phải từ hoàn cảnh bên ngoài. Ông Gia-cơ cho biết:Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta ham mến chúng ta đến mức ghen tương (Ngài chỉ muốn chúng ta thuộc riêng về Ngài). Anh em tưởng câu ấy là một lời vô nghĩa hay sao? Chính Ngài ban cho chúng ta thêm sức mạnh để chống lại những ham muốn xấu xa. Như Thánh Kinh đã dạy: “Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho người khiêm tốn, nhưng chống cự kẻ kiêu căng.” (Gia-cơ 4:5-6)
Người khôn ngoan nhận biết rằng sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra (I Giăng 2:16). Người đó cũng biết rằng ai kính sợ Chúa sẽ ghét điều Chúa ghét, kính sợ Đức Gia-vê ấy là ghét điều ác, ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà. (Châm Ngôn 8:13)
Người kính sợ Chúa nhận biết rằng
Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa,
Nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường. (Châm Ngôn 11:2)
Người kính sợ Chúa, là người khôn ngoan nhận biết rằng cơn giận của người ta không làm nên sự công chính của Đức Chúa Trời. (Gia-cơ 1:20) Chính vì thế người kính sợ Chúa, và khôn ngoan nhận biết rằng mình cần có người tư vấn, cần khiêm nhường lắng nghe lời khuyên dạy của người khác. (Châm Ngôn 24:6)
Ma-thi-ơ 5:21-26, Chúa Giê-xu dạy chúng ta (1)chẳng những không gây ra những xung đột với anh em mình (giận anh em mình, mắng anh em mình, rủa anh em mình) mà phải (2)giải quyết ngay những xung đột với anh em mình (hãy đi hoà giải với anh em mình, rồi mới trở lại hiến dâng của lễ), và (3)giải quyết ngay những xung đột với kẻ thù của mình (hãy mau hoà giải với họ). Lắng nghe và làm theo lời khuyên dạy của Chúa, bạn sẽ có cuộc sống an ổn bình yên

Comments are closed.