Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 7. BÍ QUYẾT “XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO”

13 18 Khước từ kỷ luật gây ra bần cùng nhục nhã,
Ai đó nhận khiển trách sẽ thấy ngày vinh quang.(Bản Hiện Đại)
Bạn muốn thành công hay thất bại? Giàu có hay nghèo khổ? Vinh quang hay tủi nhục? Tất nhiên bạn muốn thành công, giàu có và vinh quang. Thế nhưng ước muốn đó trở nên xa vời chỉ vì bạn khước từ lời khuyên dạy, không chịu nghe lời khiển trách. Khiêm nhu chấp nhận lời khuyên dạy và lời khiển trách là bí quyết để đời sống thay đổi.
Học tập dẫn đến thay đổi, thay thế những sai lầm bằng những điều đúng đắn, chân thật và tiếp nhận nội dung mới.
Trong lãnh vực thuộc linh, đáng lẽ càng ngày người tin Chúa càng thành công hơn, giàu có hơn và vinh quang hơn. Nhưng thực tế đôi khi ngược lại. Kinh Thánh cho biết: Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. (II Ti-mô-thê 4:3-4) Tư dục khiến con người không muốn nghe lời khuyên dạy mà chỉ “thích nghe lời êm tai”, muốn theo giáo sư giả, tiên tri tự nhận hơn là tìm kiếm và lắng nghe lời của Đức Chúa Trời.
Bảy bức thư Chúa gởi cho bảy hội thánh trong sách Khải Huyền chương 2 và 3 là thư gởi cho hội thánh ngày nay. Đức Thánh Linh (1)khen thưởng, (3)khích lệ, (3)khuyên bảo, (4)khiển trách và (5)kỷ luật hội thánh. Hai vấn đề được nhắc đi nhắc lại trong bảy bức thư là thái độ lắng nghe (ai có tai, hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh) và sự thay đổi bắt đầu từ tâm linh (hãy ăn năn).
Tín hữu hội thánh tại Lao-đi-xê tự hào rằng: “Tôi giàu, có nhiều tài sản, không cần gì nữa”. Giáo hội cho rằng họ thành công, giàu có và vinh quang, thế nhưngđó chỉ là bề ngoài, Chúa nhìn thấu bề trong:“Con khốn khổ, đáng thương, nghèo nàn, mù quáng và trần truồng”. Muốn thành công, giàu có và vinh quang thật sự hội thánh tại Lao-đi-xê cần chịu sự “khiển trách, sửa trị” của Chúa và“sốt sắng ăn năn” (Khải Huyền 3:17-19) Kết thúc bức thư, Chúa nói về “chiến thắng”, tức là thành công, giàu có và vinh quang thật sự trước mặt Đức Chúa Trời.

Comments are closed.