Comments are off for this post

Ngày 25 tháng 7. LÀM BẠN VỚI AI?

13 20 Gần dèn thì sáng, gần người khôn trở nên khôn,
Gần mực thì đen, gần người khờ trở nên hoạ. (Bản Hiện Đại)
Câu châm ngôn giới thiệu hai loại người: người khôn ngoan và bọn điên dại. Thế nào là người khôn ngoan? Thế nào là người điên dại? Người khôn ngoan là người kính sợ Chúa, còn kẻ điên dại thì ngược lại. Châm Ngôn 1:7 chép:
Sự kính sợ Đức Gia-vê là khởi đầu tri thức,
Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. (Châm Ngôn 1: 7) 9:10
Bạn nghĩ mình là người khôn ngoan hay là người điên dại? Dù là người khôn ngoan hay là người dại dột, bạn đều cần kết bạn với người khôn ngoan.
Vì không muốn chơi với những người tốt, chúng ta thường tự lừa dối rằng mình dư sức thắng những cám dỗ của những bạn xấu. Kinh Thánh cảnh báo: Đừng để bị người ta mê hoặc, vì giao hảo với người xấu, anh em sẽ mất hết tính tốt. (I Cô-rinh-tô 15:33)
Muốn làm bạn với người khôn ngoan, cần quan tâm củng cố đời sống thuộc linh của mình cũng như xem xét đời sống thuộc linh của đối tượng mình muốn kết bạn. Cần nhắm mục tiêu là làm bạn với người hiền, khôn ngoan, công chính, thánh sạch, tiết độ (Tít 1:8
Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa,
Và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa.(Thi Thiên 119:63)
Muốn làm bạn với người khôn ngoan, cần dứt khoát đối với những kẻ làm ác:
Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta;
Để ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời ta.(Thi Thiên 119:115)
Là người kính sợ Chúa, thanh niên Đa-vít chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng (Thi Thiên 1:1). Ông kết bạn với Giô-na-than cũng là người kính sợ Chúa. Tình bạn của ông Giô-na-than ảnh hưởng rất sâu đậm trên cuộc đời của ông Đa-vít. Đó là tinh thần hào hiệp, quân tử. Khi Giô-na-than qua đời, ông Đa-vít khóc than: Hỡi Giô-na-than, anh tôi! Lòng tôi quặn thắt vì anh; anh làm cho tôi khoái dạ; nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quý hơn tình thương người nữ. (II Sa-mu-ên 1: 26)

Comments are closed.