Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 7. KẾT QUẢ.

13 21 Tai hoạ đuổi theo kẻ tội ác,
Phước hạnh bám sát người thiện lành. (Bản Hiện Đại)
Điều gì sẽ xảy ra cho kẻ có tội? Điều gì sẽ xảy ra cho người công chính?
Tai hoạ đuổi theo kẻ có tội. Tai hoạ hay sự trừng phạt đuổi theo kẻ có tội như cái bóng, ngụ ý kẻ ác đi đến đâu tai hoạ bám theo đến đó. Tai hoạ hay sự trừng phạt đuổi theo kẻ có tội như thú dữ săn bắt con mồi. Tai ương săn bắt tiêu diệt kẻ hung tàn (Thi Thiên 140:11b). Tai hoạ hay sự trừng phạt đuổi theo kẻ có tội như nỗi ám ảnh trong giấc ngủ, trong lương tâm. Đức Chúa Trời từng cảnh báo: Phải biết rằng tội chắc phải đổ lại trên các ngươi. (Dân Số Ký 32:23)
Câu hỏi chúng ta thường đặt ra là khi nào thì tai hoạ đuổi theo kẻ có tội? Vì sao kẻ có tội chưa bị trừng phạt?
Câu hỏi này cho thấy chúng ta muốn kẻ có tội bị trừng phạt ngay tức khắc. Chúng ta mong muốn ý Chúa được nên nhưng quên rằng Đức Chúa Trời là nhân từ, thương xót. Ngài không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. (II Phi-e-rơ 3:9) Chúng ta cũng quên rằng chính mình cũng phải đứng trước Chúa. Vì tất cả chúng ta đều phải ra trước toà án Chúa Cứu Thế, để Ngài thưởng phạt mỗi người theo những việc tốt lành hay vô giá trị ta làm lúc còn trong thân xác. (II Cô-rinh-tô 5:10)
Phước lành là phần thưởng của người công chính. Liệu bạn có hỏi câu này không: “Bao giờ thì người công chính mới nhận được phước lành.” “Vì sao người công chính còn khổ đau?” Bạn cũng là người mong ý Chúa sớm được nên cho người công chính, và cho chính bạn.
Nói đến phước lành bạn nghĩ ngay đến của cải vật chất, sự giàu có. Thật ra phần thưởng dành cho người công chính không phải là sự giàu có về vật chất mà là sự giàu có về tâm linh. Ông Phao-lô chia sẻ kinh nghiệm của mình: Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. (Phi-líp 4:11-13)
Bạn cần biết rằng trước khi bạn nhận phần thưởng dành cho người công chính trong ngày cuối cùng, Chúa muốn bạn bày tỏ sự công chính của Ngài khi bạn còn sống trên trần gian này.

Comments are closed.