Comments are off for this post

Ngày 31 tháng 7. NGƯỜI NỮ KHÔN NGOAN.

14 1 Người nữ khôn ngoan xây dựng cửa nhà,
Đàn bà khờ dại chung tay huỷ phá. (Bản Hiện Đại)
– Muốn cho gia đình của mình được hạnh phúc, người nữ khôn ngoan trước hết phải lo gây dựng ngôi nhà thuộc linh, tức là tâm linh của mình. Người khôn ngoan là người kính sợ Chúa và tuân thủ lời Ngài dạy.
– Muốn cho gia đình của mình được hạnh phúc người nữ khôn ngoan phải có mối tương giao tốt đẹp với chồng. Người ta nói rằng muốn biết người vợ có khôn ngoan hay không, hãy nhìn người chồng. Vì phía sau người chồng tuyệt vời có người vợ tuyệt vời. Người cha nói với con mình về vợ của cậu ấy rằng:
Nàng là nai vàng đáng yêu, là sơn dương kiều diễm,
Ước chi tấm thân nàng luôn làm con vui sướng thoả thuê,
Và tình yêu của nàng làm con say sưa ngây ngất.(Châm Ngôn 5:19)
– Muốn cho gia đình của mình được hạnh phúc người nữ khôn ngoan phải lo chăm sóc con cái cách chu đáo. Qua Kinh Thánh, chúng ta biết bà An-ne chẳng những cầu nguyện xin Chúa cho mình có con, bà còn nuôi dạy con của mình và dâng con cho Chúa. (I Sa-mu-ên 1:27-28). Đọc Châm Ngôn chúng ta biết vua Sa-lô-môn khi ấu thơ được mẹ nuôi nấng và dạy dỗ như thế nào.
Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha,
Chớ lìa bỏ phép tắc của mẹ con.(Châm Ngôn 6:20)
Ông Ti-mô-thê được bà ngoại và mẹ nuôi dạy từ nhỏ. Điều mà họ quan tâm nhất là đời sống tâm linh và đức tin của ông. (II Ti-mô-thê 1:5; 3:15)
– Muốn cho gia đình của mình được hạnh phúc người nữ khôn ngoan phải lo quán xuyến việc nội trợ. Mặc dù nam nữ bình đẳng, mặc dù người nữ cũng có quyền đeo đuổi nghề nghiệp như người nam, nhưng trong gia đình, người nữ là nội tướng. Ngôi nhà sạch sẽ, sắp xếp trật tự, có tổ chức… phản ánh tinh thần trách nhiệm và sự khôn ngoan của nội tướng.

Comments are closed.