Comments are off for this post

Ngày 5 tháng 7. ĐƯỜNG SỰ SỐNG

12 28 Đường công chính dẫn đến chốn vĩnh sinh,
Trên đường ấy tử thần không ló dạng.
Cuộc sống bất tử được tìm thấy ở con đường của sự công chính. Đây không phải là con đường giàu có về thành tích tôn giáo nhưng là con đường của những người kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo lời Ngài và được Ngài kể là công chính.
– Đường công chính là đường thánh. Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. (Ê-sai 35:8) Người đi trong đường công chính là người được Chúa cứu khỏi tội lỗi, là người thánh. Người được cứu khỏi tội lỗi cần giữ mình khỏi bị ô uế để tiếp tục đi đường công chính. Kết cục của người đi trong đường công chính là sự sống đời đời.
Vì Chúa chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ,
Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. (Thi Thiên 16:10)
– Đường công chính là đường hẹp, gian khổ, khó đi, khác với đường rộng rãi, dễ đi nên nhiều người ưa thích. Đi trong đường hẹp là sống khuôn phép, kỷ luật, còn ở đường lớn thì thoải mái, cứ giữ lấy những gánh nặng cồng kềnh của tội lỗi không từ bỏ cũng vẫn tiến được. Chúa Giê-xu kêu gọi: “Hãy vào cổng hẹp, vì cổng rộng và đường lớn dẫn đến diệt vong, nhiều người vào lối ấy! Còn cổng hẹp và đường nhỏ dẫn đến sự sống; ít người tìm được đường này.” (Ma-thi-ơ 7:13-14)

Trong khi Chúa cảnh báo cổng rộng và đường lớn dẫn đến diệt vong thì những kẻ thoải mái trong xa-lộ-tội-lỗi lại tìm phương cách trường sinh bất lão. Vì sống trong tội lỗi mà biết bao nhiêu người phải chết. Hai con trai của thầy tế lễ Hê-li: Hóp-ni và Phi-nê-a (I Sa-mu-ên 4:11), ông Na-banh (I Sa-mu-ên 25:38), hoàng tử Áp-sa-lôn (II Sa-mu-ên 18:15), cho đến những bậc vua chúa như Hê-rốt Ạc-ríp-ba I (Công Vụ 12:23), A-lịch-sơn Đại đế, những nhà chính trị như Adolph Hitler, ngôi sao điện ảnh Marylin Monroe,nghệ sĩ âm nhạc… tất cả phải gánh lấy hậu quả nghiệt ngã khi đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. (Truyền Đạo 11:9)

Cái chết về phần xác chỉ là chết thứ nhất mà thôi. Kinh Thánh còn đề cập đến sự chết thứ hai: Còn những kẻ hèn nhát, vô tín, hư hỏng, sát nhân, gian dâm, tà thuật, thờ thần tượng và dối trá, đều phải vào hồ lửa diêm sinh. Đó là chết lần thứ hai. (Khải Huyền 21:8)
– Đường công chính là đường sự sống. Chúa Giê-xu giới thiệu về Ngài: “Ta là Con đường, Sự thật và Sự sống. Chẳng nhờ ta thì không ai đến cùng Cha được.” (Giăng 14:6) Chúa hứa: “Ai sống và tin ta thì sẽ không bao giờ chết.” (Giăng 11:26)
Bạn đang thực hiện bao nhiêu công việc? Nếu ngay hôm nay bạn không bắt đầu hoàn tất từng việc, đến khi nào bạn mới hoàn tất mọi việc.

Comments are closed.