Comments are off for this post

Ngày 7 tháng 7. BÔNG TRÁI CỦA MIỆNG

13 2 Người lành thắng kiện nhờ nói năng dè dặt,
Kẻ ác chỉ ước ao toàn chuyện bạo tàn. (Bản Hiện Đại)
Bông trái của miệng tức là lời nói. Còn hưởng lấy nghĩa bóng có nghĩa là “ăn”. Những lời chúng ta nói ra rất quan trọng, vì sẽ quyết định cho chúng ta nếm trải (ăn) phước hạnh hoặc tai hoạ. Châm Ngôn 12:14a: Nhờ bông trái của môi miệng mình, người sẽ được no đầy phước. Cũng cần lưu ý điều Chúa Giê-xu dạy: Vật đi vào miệng không làm con người bất khiết, nhưng điều từ miệng phát ra mới làm con người bất khiết (Ma-thi-ơ 15:11). “Bông trái” của những điều xấu xa do môi miệng con người nói ra trước hết là sự bất khiết. Như vậy từ trong lòng mà có bông trái của môi miệng.
Ở tuổi thiếu nhi, Sa-mu-ên và Chúa Giê-xu được mô tả là được Đức Chúa Trời và mọi người hài lòng:
– Cậu Sa-mu-ên ngày càng khôn lớn, càng được Chúa và mọi người hài lòng (I Sa-mu-ên 2:25).
– Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta (Lu-ca 2:52)
Nhờ đâu thiếu nhi Sa-mu-ên, thiếu nhi Giê-xu được Đức Chúa Trời và mọi người hài lòng? Nhờ đời sống bày tỏ qua lời nói và hành động.
Nếu có phước lành giáng trên đầu kẻ công chính thì miệng kẻ hung ác giấu sự cường bạo. (Châm Ngôn 10:6)
Câu châm ngôn vừa mô tả nội tâm của kẻ ác: chỉ ước ao toàn chuyện bạo tàn, vừa mô tả sự ngon miệng (thích thú) của kẻ ác đối với tội lỗi: ăn điều cường bạo. Cụm từ ăn điều cường bạo cũng mô tả hậu quả mà kẻ ác nhận được. Ông Phao-lô hỏi các tín hữu tại Rô-ma: “Khi còn làm nô lệ cho tội lỗi… anh em nhận được kết quả gì? Chỉ có những kết quả nhuốc nhơ mà ngày nay anh em còn hổ thẹn.” (Rô-ma 6:20-21)
Chẳng những kẻ ác “ăn” sự nhuốc nhơ, hổ thẹn, mà còn “ăn” sự vấp ngã và tai hoạ. Đúng như Kinh Thánh chép: Như vậy chúng nó sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó. (Thi Thiên 64:8a)
Tai hoạ sẽ đuổi theo kẻ hung bạo đặng đánh đổ hắn.(Thi Thiên 140:11b)

Comments are closed.