Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 8. THỊNH VƯỢNG HAY SỤP ĐỔ?

14 : 11 Nhà kẻ ác sẽ bị tiêu diệt,
Lều người ngay sẽ được dựng cao. (Bản Hiện Đại)
Phải chăng gia đình của bạn đang sống trong thịnh vượng? Các thành viên trong gia đình đã làm gì khiến cho gia đình bạn được thịnh vượng? Bạn nghĩ sự thịnh vượng đó sẽ kéo dài trong bao lâu? Câu Châm Ngôn chỉ cho chúng ta bí quyết để hưởng thịnh vượng lâu dài.
Câu Châm Ngôn mô tả hai cảnh sống trái ngược nhau: người thì sống trong “nhà”, người thì sống trong trại với hai kết cục hoàn toàn trái ngược nhau.
Người sống trong ngôi “nhà” hoặc lâu đài là những kẻ ác. Ngôi nhà được xây dựng rất kiên cố, nhưng dựa trên công sức của sự gian ác. Họ tưởng lâu đài mình còn mãi, dinh cơ truyền lại qua các đời, nên lấy tên mình đặt cho đất đai. Nhưng con người, dù vinh hoa cũng chẳng lâu dài, bị tiêu diệt, chẳng khác gì loài cầm thú (Thi Thiên 49:11-12).
Tội lỗi có thể giúp một gia đình thịnh vượng về vật chất nhưng rồi sẽ tàn phá và làm cho gia đình bị sụp đổ.
Người sống trong lều trại khiến chúng ta liên tưởng đến gia đình của ông Áp-ra-ham, bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như I-sác và Gia-cốp là những kẻ đồng kế tự với người (Hê-bơ-rơ 11:9). Họ là những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời và sống ngay thẳng. Nhìn lều trại của họ, thật mong manh, tạm bợ, chẳng kiên cố vững vàng gì cả. Thế nhưng trong trại của người ngay thẳng có Đức Chúa Trời và Ngài làm cho họ ngày càng thịnh vượng.
Bạn muốn xây dựng đời sống cá nhân và gia đình của mình thành một nơi có Đức Chúa Trời hay không cần đến Ngài?
Đáng lẽ dòng dõi của cụ Hê-li được giữ chức vụ tế lễ theo như Đức Chúa Trời đã hứa, thế nhưng Ngài đã chấm dứt chức tế lễ của họ. Trong một ngày gia đình cụ sụp đổ với bốn cái chết. Hai con trai của cụ là thầy tế lễ Hóp-ni và thầy tế lễ Phi-nê-a bị giết trong chiến trận, cụ Hê-li ngã xuống đất mà chết khi nghe tin Rương Giao Ước bị quân Phi-li-tin cướp, còn con dâu của cụ là vợ của ông Phi-nê-a cũng chết trong khi sanh con (I Sa-mu-ên 2&4).

Comments are closed.