Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 8. CƠ NGHIỆP ĐIÊN RỒ HAY VÒNG HOA TRI THỨC?

14: 18 Kẻ ngây ngô thừa hưởng điên rồ,
Người thận trọng đội vòng hoa tri thức. (Bản Hiện Đại)
Thế nào là người ngây ngô (các bản dịch khác: ngây thơ, ngu dại, ngu muội)? Đó là những người không công nhận sự thực hữu của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 14:1) lẫn những người tin có Đức Chúa Trời nhưng không kính sợ Ngài và không tra xem lời của Ngài (châm Ngôn 1:7; Thi Thiên 19:7). Người ngây ngô dựa vào trí khôn của mình, sống theo thói quen, theo điều mình cho là phải, theo trào lưu của xã hội… Kinh Thánh cho biết thế gian cậy sự khôn ngoan của mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột (I Cô-rinh-tô 1:21; 3:19)
Có thể dùng Châm Ngôn 9:18 để mô tả một trong những người ngây ngô: Đàn bà điên cuồng hay la lối, nàng là ngu muội chẳng biết chi cả. Con người này chẳng có gì cả ngoài tánh nóng giận nên hành động hung hăng, la hét om sòm.
Thế nào là người khôn ngoan (các bản dịch khác: tri thức, thận trọng, khôn khéo)? Đó là người kính sợ Đức Chúa Trời: Kính sợ Đức Gia-vê, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng (Châm Ngôn 1:7; 9:10). Đó là người nhận thấy các mạng lệnh của Chúa đều đúng và ghét mọi đường lối giả dối (Thi Thiên 119:128).
Người ngây thơ trong niềm tin không phát hiện sự dối trá của các giáo sư tự nhận là những kẻ chẳng hầu việc Đấng Cứu Thế, lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà (Rô-ma 16:18). Còn người khôn ngoan trong niềm tin xem xét mọi việc (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21), tra xem Kinh Thánh, để xét xem lời giảng có thật chăng (Công Vụ 17:11). Khi có tiên tri mạo nhận xuất hiện thì người dại dột lập tức tin tưởng mọi thần còn người khôn ngoan thuộc linh thử để biết các thần đó có đến từ Đức Chúa Trời hay không (I Giăng 4:1-6).
Liệu người ngây ngô có thể trở thành khôn ngoan không? Câu trả lời là có.
Luật Trời cải hoá tâm linh,
Khôn ngoan sáng suốt nhờ Kinh luật Ngài.(Thi Thiên 19:7)

Comments are closed.