Comments are off for this post

Ngày 22 tháng 8. LÀM NHIỀU HAY NÓI NHIỀU?

Siêng năng làm việc đem lại nhiều lợi lộc, Ngồi lê đôi mách dẫn đến cảnh nghèo hèn. (Bản Hiện Đại)

Hai vấn đề trái ngược mà câu Châm Ngôn đề cập đến là đôi tay siêng năng đem lại lợi lộc và cái miệng nói nhiều gây ra thiếu thốn.

Chẳng phải vì phạm tội mà con người phải làm việc, vì Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời đưa A-đam vào vườn Ê-đen đểtrồng trọt và chăm sóc vườn (Sáng Thế Ký 2:15), còn thức ăn thì đầy dẫy dư dật. Nhưng sau khi phạm tội và bị đuổi khỏi Ê-đen thì A-đam phải làm lụng vất vả mới có miếng ăn (Sáng Thế Ký 3:17).
Còn đối với cái miệng, Kinh Thánh dạy: Đừng mơ mộng xa vời, không thực tế; cũng đừng nói năng rườm rà, rỗng tuếch; nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời (Truyền Đạo 5:7).

Đôi tay chịu làm việc thì sẽ có cái ăn, còn miệng nói suông chỉ dẫn đến nghèo khổ. Siêng năng làm việc là thách thức cho tất cả mọi người. Tuy nhiên trên thế giới, giữa vòng những cộng đồng siêng năng đầy dẫy người biếng nhác. Đó là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng túng thiếu. Cô Ru-tơ làm việc, dù đi theo sau thợ gặt để mót lúa, mỗi lần cúi xuống chỉ lượm được một ghé lúa nhỏ, nhưng siêng năng từ sáng đến chiều tối, sau khi đập lúa đã mót, cô phải vác bao lúa đem về (Ru-tơ 2:17-18).

Trong lãnh vực thuộc linh cũng vậy. Nhiều lần người Cơ Đốc hát: “Lo làm việc mau đêm đến kia”, “Tinh binh Giê-xu tiến lên!” nhưng chẳng chịu động tay động chân, cho nên hát hò thì mạnh mẽ còn thành quả thì nghèo nàn. Người Cơ Đốc cầu nguyện, thưa với Chúa nhiều điều, nào là ước mơ, nào là tầm nhìn, nào là công việc… thế nhưng chỉ giỏi ngồi lê đôi mách mà không chịu hành động, không chịu thực hành điều Chúa dạy. Nhiều người Cơ Đốc giả vờ cải thiện bản thân, giả vờlãnh đạo bằng cách dành nhiều thời gian nói chuyện, bàn luận, lập kế hoạch… nhưng thật ra họ đang biếng nhác, bỏ bê công việc, lãng phí thời gian, bỏ qua những cơ hội để hành động. Mong ước mà chẳng có chi hết (Châm Ngôn 13:4) chỉ vì cái miệng chiếm hết thời gian của đôi tay.

Bạn hãy dành thêm thời gian cho công việc thay vì nói và nghe những chuyện tầm phào vô bổ lẫn có hại.

Comments are closed.