Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 8. MÃO TRIỀU THIÊN CHO NGƯỜI KHÔN NGOAN

Người khôn được ca tụng vì khôn ngoan, Kẻ dại bị khinh bỉ bởi điên cuồng. (Bản Hiện Đại)

Châm Ngôn 4:9 cho biết người khôn ngoan (người kính sợ Đức Chúa Trời) sẽ đội mão triều thiên vinh quang:

Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mỹ;
Và ban cho con một mão triều thiên vinh quang.

Chân Ngôn 14:18b cho biết vinh quang của người khôn ngoan trước hết là tri thức: Người khôn ngoan được đội mão triều thiên bằng tri thức. Giờ đây Châm Ngôn 14:24a cho biết giàu có là mão triều thiên cho người khôn ngoan. Điều này khiến ta liên tưởng đến sự kiện Đức Chúa Trời hiện ra cùng vua Sa-lô-môn trong chiêm bao và phán: “Hãy xin điều gì con muốn ta ban cho con.” Vị vua trẻ tuổi thưa với Chúa rằng: “Xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ…” Đức Chúa Trời phán với vua Sa-lô-môn: “Bởi vì con đã cầu xin điều này, mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch con, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán, này, ta đã làm theo lời cầu xin của con, ban cho con tấm lòng khôn ngoan thông sáng… ta cũng ban cho con những điều con không xin, tức là giàu có và sự vinh hiển…” (I Các Vua 3:5-13).

Phúc Âm thịnh vượng ngày nay cầu xin sự giàu có vật chất mà quên rằng Đức Chúa Trời lựa chọn kẻ nghèo theo đời này đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin (Gia-cơ 2:5). Đức Chúa Trời không hứa hẹn sự giàu có cho tất cả những người tin Ngài.

Người giàu có mà không có sự khôn ngoan sẽ trở thành dại dột và điên cuồng. Vua Rô-bô-am thừa hưởng sự giàu có của vua cha là Sa-lô-môn, nhưng chỉvì dại khờ mà giang sơn bị chia cắt (I Các Vua 12:1-25). Vua Bên-sát-sa, thừa hưởng sự giàu sang và vinh quang của vua Nê-bu-cát-nết sa, chỉ vì ngu dại mà mất vương vị và vương quyền lẫn mạng sống trong một đêm (Đa-ni-ên 5). Vua Đa-vít thật khôn ngoan khi dùng sự giàu có và vinh quang của mình để chuẩn bị xây dựng đền thờcho Đức Chúa Trời (I Sử Ký 22).

Comments are closed.