Comments are off for this post

Ngày 24 tháng 8. NHÂN CHỨNG

Nhân chứng chân thật cứu người thoát chết, Nhân chứng giả dối âm mưu lừa gạt. (Bản Hiện Đại)

Hal lần bà Phô-ti-pha tố cáo quản gia Giô-sép, một lần trước mặt mọi gia nhân trong nhà, một lần trước mặt chồng mình. Lời nói của bà kèm với bằng chứng (cái áo choàng của Giô-sép) bàđưa ra là hoàn toàn dối trá. Lời chứng dối trá đó khiến thanh niên Giô-sép mất việc, mất danh dự và mất tự do (Sáng Thế Ký 39:7-20). Tuy nhiên sau đó, chúng ta chẳng nghe nói đến bà nữa, ngược lại Giô-sép được nhắc đến và càng ngày càngđược thăng tiến.

Để cướp vườn nho của ông Na-bốt cho vua A-háp, hoàng hậu Giê-sa-bên ra lệnh cho các trưởng lão thực hiện kiêng ăn rồi cáo gian ông Na-bốt nhằm ném đá giết hại ông. Sau vụ việc đó, hai vợ chồng gian ác vẫn được nhắc đến. Nhưng mỗi lần nhắc đến thì họ bị kết án, bịrủa sả (I Vua 21:7-14).

Người làm chứng rất quan trọng vì ảnh hưởng đến phiên toà và số phận của con người. Người nghe làm chứng cũng rất quan trọng vì sẽ căn cứ vào lời chứng để quyết định. Đức Chúa Trời phán vềtình trạng của dân I-sơ-ra-ên: Trong đất này đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền! Dân ta đều lấy làm ưa thích (Giê-rê-mi 5:30-31). Trong cộng đồng tuyển dân của Chúa, người làm chứng thì làm chứng dối, còn người nghe thay vì phản đối thì lại ưa thích, tán thưởng và tận dụng những lời chứng giả dối. Chúa phán: Dân này là dân bội nghịch, là con cái nói dối, con cái không muốn nghe luật pháp Đức Gia-vê; nói với kẻ tiên kiến rằng: Đừng tiên kiến làm chi! Nói với kẻ tiên tri rằng: Đừng tiên tri về lẽthật! Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú, hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi! Hãy lìa khỏi đường, bỏ khỏi lối, cất Đấng Thánh của I-sơ-ra-ên khỏi mặt chúng tôi! (Ê-sai 30:9-11).

Tiên tri những sứ điệp bịa đặt, dối trá huỷ hoại đời sống thuộc linh của người nghe, thậm chí còn giết chết cả linh hồn của người ta. Vậy mà dân của Chúa lại thích loại tiên tri giả dối, vì họ thích nghe điều vui thú, thích những chuyện huyễn hoặc, mê tín hơn là thích lẽ thật.

Bạn là một nhân chứng sống trong thời kỳ có nhiều nhân chứng giả mạo. Bạn có làm chứng một cách trung thành chân thật không? Ông Phao-lô nói: Chúng tôi chẳng giả mạo lời Chúa như nhiều người khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Cứu Thế (II Cô-rinh-tô 2:17).

Comments are closed.