Comments are off for this post

Ngày 26 tháng 8. TRÁNH BẪY SỰ CHẾT

14: 27 Kính sợ Đức Chúa Trời là nguồn sự sống,
Giải cứu con người thoát bẫy tử vong. (Bản HiệnĐại)
Kính sợ Đức Chúa Trời không phải chỉ là thái độ tôn thờ mà còn bày tỏ qua cách sống. Chính vì thế mà người muốn kính sợ Chúa cần được dạy dỗ:
Hỡi các con, hãy đến nghe ta;
Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Gia-vê. (Thi Thiên 34:11)
Ngôi nhà số 128 đường Thi Thiên cho thấy nguồn sự sống tuôn chảy trong một gia đình kính sợ Đức Chúa Trời. Người chồng hưởng kết quả công lao mình, người vợ nhưgiàn nho tươi ngọt trong vườn, con cái vươn sức sống như chồi ô-liu (Thi Thiên 128:1-3), tất cả đều tràn đầy sức sống.
Sống trong trần gian, con người phải đối diện với nhiều cạm bẫy. Một trong những cạm bẫy là quan hệ bất chính giữa nam và nữ. Nhà Truyền Đạo tiết lộ: Ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết, ấy là một người đàn bà có lòng giống như lưới bẫy, tay tợnhư dây tói: Ai ở đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nó; còn kẻ có tội sẽ bịnó vấn lấy (Truyền Đạo 7:26). Kính sợ Đức Chúa Trời là nguồn sức mạnh đểthoát khỏi cạm bẫy của tình dục sai trái. Khi bị vợ của ông Phô-ti-pha cám dỗphạm tội dâm dục, thanh niên Giô-sép gọi đó là tội ác tày đình (điều đại ác) và hành động đó là phạm tội cùng Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 39:9).
ÔngĐa-ni-ên bị kẻ thù giăng bẫy nhằm đẩy ông vào hang sư tử. Không được cầu xin thần hoặc một người nào khác ngoài vua trong ba mươi ngày. Ai vi phạm sẽ bị quăng vào hang sư tử. Người kính sợ Chúa đang đối diện với hai cái bẫy. (1)Không được cầu nguyện, tức là cắt đứt mối tương giao với Chúa, chết về phương diện tâm linh. (2)Nếu cứ cầu nguyện thì sẽ bị quăng vào hang sư tử. Ông Đa-ni-ên có thểngưng cầu nguyện một cách công khai, có thể tìm một nơi kín đáo để cầu nguyện. Tuy nhiên Kinh Thánh chép: Khi Đa-i-ên nghe chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ phòng người thì mởvề hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, ngườ quỳ gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ Đức Chúa Trời mình, như người vẫn làm khi trước (Đa-ni-ên 6:10). Tưởng rằng trung thành cầu nguyện tương giao với Chúa khiến ôngĐa-ni-ên phải chết dưới nanh vuốt của đàn sư tử nhưng ngược lại ông thoát khỏi sự chết. Ông thưa với vua: “Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi… (Đa-ni-ên 6:21).
Nhờkính sợ Chúa mà ông Đa-ni-ên thoát khỏi bẫy sự chết cả về thuộc linh lẫn thuộc thể. Kinh Thánh chép: Ngày giờ của ngươi sẽ được bền vững, sự giải cứu dư dật, sự khôn ngoan, sự thông biết, sự kính sợ Đức Gia-vê là vật châu báu của ngươi (Ê-sai 33:6).

Comments are closed.