Comments are off for this post

Ngày 28 tháng 8. CHẬM GIẬN

14: 29 Người kiên nhẫn tỏ mình thông sáng,
Kẻ nhạy giận lộ bản chất điên cuồng. (Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Trời có nổi giận không? Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là quan án công bình, thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác (Thi Thiên 7:11).
Đức Chúa Trời hiển hiện với ông Mô-se và giao trách nhiệm lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên cho ông. Bất chấp những dấu lạ Ngàiđã làm, ông vẫn từ chối: “Lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi, thì sai”, do đó Đức Gia-vê nổi giận (Xuất Ai -cập Ký 4:1-14). Đức Chúa Trời cũng nổi giận cùng vua Sa – lô-môn, vì vua từ bỏ Ngài, mặc dù Ngài đã hai lần hiện ra cho vua (I Vua 11:9). Đức Chúa Trời nổi thịnh nộ đối với dân I-sơ-ra-ên khi họ lì lợm, ương bướng không vâng lời Ngài (II Vua 17:18). Tuy nhiên Đức Chúa Trời là Đấng có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ (Thi Thiên 103:8; 145:8).
Khi thấy dân I-sơ-ra-ên nhảy múa thờlạy tượng con bò bằng vàng, chẳng những ông Mô-se nổi giận mà ông còn trừng phạt họ (Xuất Ai-cập Ký 32:19-29). Ông Nê-hê-mi nổi giận khi phát hiện tuyển dân của Chúa cưới phụ nữ Ách-đốt, Am-môn, Mô-áp. Ông quở trách, rủa sả, thậm chí đánh và bứt tóc họ. Có người còn bị ông đuổi đi (Nê – hê-mi 13:23-28).
Như vậy ngoài cơn giận công chính, tức là cơn giận chống lại tội lỗi, Châm Ngôn cảnh báo về cơn giận của người nóng nảy làm điên làm dại (Châm Ngôn 14:17a). Chính vì thế mà ông Gia-cơ khuyên: Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công chính của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:19-20). Triệt đểhơn, ông Phao-lô không muốn người lãnh đạo thuộc linh mau nóng giận: Là quản gia của Đức Chúa Trời, người lãnh đạođừng để ai chê trách mình kiêu căng, nóng tính, say rượu, vũ phu, tham tiền (Tít 1:7).
Nhận biết bản tánh tội lỗi vẫn hoành hành trong nội tâm mọi người nên ông khuyên khi nóng giận thì cần 3 ĐỪNG: Lúc nóng giận, đừng để cơn giận đưa anh em đến chỗ phạm tội. Đừng giận cho đến chiều tối. Đừng tạo cơ hội cho ác quỷ tấn công (Ê-phê-sô 4:26-27).
 Đừng phạm tội
 Đừng giận lâu
 Đừng tạo cơ hội cho ma quỷ

Comments are closed.