Comments are off for this post

Ngày 30 tháng 8. BẠN & NGƯỜI NGHÈO & ĐẤNG TẠO HÓA

14: 31 Kẻ ức hiếp người nghèo rủa sả Đấng Tạo Hóa,
Ai nâng đỡ kẻ cùng túng, tôn vinh Chúa của càn khôn. (Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Trời quan tâm đến người nghèo khổ. Kinh Thánh cho biết: Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa (Thi Thiên 68:5). Chẳng những là cha yêu thương, là quan xét công chính của người thấp cổ bé miệng, Chúa Giê-xu còn xem người nghèo đói, khốn cùng là“anh em” của Ngài. Khi những người công chính thưa với Chúa: “Chúng con thấy Ngài đói và cho ăn, hoặc Ngài khát và cho uống khi nào? Chúng con thấy Ngài là khách lạ và đón tiếp, hoặc Ngài trần truồng và mặc cho khi nào? Chúng con thấy Ngài đau yếu, hoặc ởtrong tù và đến cùng Ngài khi nào?” Vua sẽ trả lời: “Hễ khi nào các con làm những điều ấy cho một trong những anh em rất tầm thường của ta đây, tức là các con đã làm cho chính ta vậy… Hễ khi nào các ngươi không làm các điều ấy cho một trong những người tầm thường nhất này, tức là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:37-40, 45).
Đức Chúa Trời quan tâm đến đức tin của người tin Ngài: Người theo Đạo thanh khiết, không tì vít, là người săn sóc các cô nhi quả phụ, trung thành với Chúa và giữ mình khỏi bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của người đời (Gia-cơ 1:27).
Ngài quan tâm đến tình yêu thương và hành động của họ. Các con ơi, đừng yêu thương đầu môi chót lưỡi, nhưng phải thật lòng yêu thương người khác và chứng tỏ bằng hành động (I Giăng 3:18).
Ngài kêu gọi giới lãnh đạo: Hãy học làm lành, xét xử công minh, giải phóng người bị áp bức, bênh vực cô nhi, quả phụ (Ê-sai 1:17).
Ngài cảnh báo người tin Ngài nhưng sống giả dối như sau: Nhịn ăn đẹp lòng ta là chia cơm xẻ áo với người đói khổ, tiếp rước người nghèo cực không nơi nương dựa về ở chung một nhà, và không lảng tránh khi người bà con ruột thịt cần được cứu giúp (Ê-sai 58:7).
Do nơi thái độ và cách cư xử đối với tầng lớp nghèo khổ trong xã hội mà người tin Chúa tôn vinh hoặc làm nhục Ngài.

Comments are closed.